Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2098

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 13 april 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

DIMONA-personeelslijsten - Opvragen van gegevens bij de sociale inspectiediensten - Rechtstreekse toegang voor politiediensten

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
arbeidsinspectie
raadpleging van informatie
politie
toegang tot de informatie
doorgeven van informatie
sociaal recht

Chronologie

13/4/2011 Verzending vraag
26/5/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2098 d.d. 13 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij beslissing van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) waarvan het College van procureurs-generaal werd ingelicht, gaan de sociale inspectiediensten vanaf 1 juli 2010 niet meer in op verzoeken van de politiediensten om consultaties te doen in de DIMONA-databank. De basis van deze beslissing is het principe van de eigen wettelijke controlebevoegdheid van DIMONA van de politie. Het SIOD oordeelt dat consultaties via de inspectiediensten niet langer wettelijk zijn, noch omwille van opportuniteitsredenen kunnen worden gerechtvaardigd. Tot 30 juli 2011 zullen de sociale inspectiediensten nog verder DIMONA-gegevens meedelen op voorwaarde dat de politie het nummer van het proces-verbaal in het kader waarvan de DIMONA-gegevens worden opgevraagd, maar ook het nummer van de gerechtelijke opdracht om die gegevens op te vragen uitdrukkelijk vermeldt.

Het SIOD poneerde dat de politiediensten hun inlichtingen moeten verzamelen op basis van een eigen gemotiveerde toegang tot de DIMONA-gegevensbank.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel verzoeken tot consultatie van de DIMONA-personeelslijsten kregen de sociale inspectiediensten in de periode1 juli 2010 tot 1 april 2011? Gaat het om een significante daling in vergelijking met de vroegere regeling?

2) Kan de geachte minister meedelen waar en hoe de politiediensten vanaf 30 juli 2011 op reglementaire wijze DIMONA-gegevens zullen kunnen opvragen?

Antwoord ontvangen op 26 mei 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Deze vragen behoren tot de bevoegdheid van mijn collega van Sociale zaken.