Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-204

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 8 oktober 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Participatiefonds - FinanciŽle en economische crisis - Impact - Kredietverlening aan startende of jonge ondernemingen

Federaal Dienstencentrum
cofinanciering
krediet
oprichting van een onderneming
startende onderneming

Chronologie

8/10/2010 Verzending vraag
28/1/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-204 d.d. 8 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Participatiefonds is een federale kredietorganisatie voor zelfstandigen, in het bijzonder voor starters (inclusief werkzoekenden) die een eigen zaak willen beginnen of kleine ondernemingen die een uitbreiding wensen. Daarnaast heeft het Participatiefonds nog diverse dienstverleningsactiviteiten, zoals het beheer van de CVBA Startersfonds, Kefik, de federale kredietbemiddelaar, de inkomencompensatievergoeding voor zelfstandigen, Ö

In het kader van de kredietverlening biedt het Participatiefonds diverse kredietformules aan, gaande van de mobilisering van schuldvorderingen in het kader van Casheo tot de meer klassieke kredietverlening. In het kader van de kredietverlening werkt het Participatiefonds ook samen met de bankensector (cofinanciering van Optimeo, Starteo en Initio) om bepaalde projecten krediet te verschaffen.

De Nationale Bank van BelgiŽ volgt de kredietverlening in BelgiŽ op maandelijkse basis op via haar Observatorium voor krediet aan niet-financiŽle vennootschappen. Hier volgen enkele conclusies uit haar maandelijkse flash van juli 2010: " De bancaire kredietverstrekking herstelde in juli 2010 enigszins, maar bleef nog steeds beneden het niveau van vorig jaar: het jaarlijks groeipercentage bedroeg immers -0,6 % (tegen -2 %. in juni 2010). Ondanks een daling met respectievelijk 0,1 en 0,6 procentpunten bleef de aanwendingsgraad voor de kleine en middelgrote ondernemingen op een hoog niveau van respectievelijk 86,8 en 73,3 %. De gewogen rente op de nieuwe bedrijfskredieten nam verder af tot een nieuw dieptepunt van 3,13 %. in juli 2010. "

Blijkbaar blijft de aanwendingsgraad van de ondernemingen nog altijd erg hoog, terwijl het volume aan kredieten zelfs licht is gedaald vergeleken met vorig jaar. Dat doet alleen maar het ergste vermoeden voor de kredietverlening aan startende en jonge ondernemingen, zeker in het licht van de recentelijk goedgekeurde strengere kapitaalsvereisten in Basel III. Het gebrek aan kredietverlening zou daarom wel eens een rem kunnen zetten op de huidige lichte economische groei.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Kan de minister per activiteitensector de voorlopige productiecijfers van het Participatiefonds weergeven voor het jaar 2010, opgedeeld per gewest?

2) Kan hij de resultaten van het Participatiefonds meedelen voor het jaar 2009?

3) Hoeveel bedroegen de kosten, opbrengsten en resultaten van het Participatiefonds voor het jaar 2009 voor respectievelijk de kredietverleningsactiviteiten en de dienstverleningsactiviteiten?

4) Kan hij bevestigen dat de banken meer terughoudend zijn om mee te werken aan de kredietverlening in samenwerking met het Participatiefonds (cofinanciering Optimeo, Starteo en Initio)?

5) Kan hij bevestigen dat starters en ondernemers die hun zaak willen uitbreiden momenteel moeilijker krediet verkrijgen van de banken?

6) Vinden ondernemers, in het kader van Business Angel +, momenteel moeilijker business angels om een project te ondersteunen?

7) Verwacht hij een negatieve invloed van de strengere Basel III-normen (kapitaalsvereisten voor de banken) op de kredietverlening door de banken?

Antwoord ontvangen op 28 januari 2011 :

Ik deel aan het geachte lid mee dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort, maar tot die van mijn collega, de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.