Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-200

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 30 september 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Maatregel Sociale Inschakelingseconomie - Aantal werkgevers - Aantal begunstigden

herintreding
sociaal achtergestelde groep
werkloze
werkloosheidsbestrijding
officiŽle statistiek
geografische spreiding
sociale economie
opneming in het beroepsleven

Chronologie

30/9/2010 Verzending vraag
2/2/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-200 d.d. 30 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale overheid bevordert met de maatregel Sociale Inschakelingseconomie, kortweg SINE, de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen door middel van het actieve gebruik van de werkloosheidsuitkeringen. Dit langdurige initiatief is gericht op het aanbieden van werkgelegenheid aan achtergestelde groepen, met de bedoeling ze nieuwe kansen te bieden. De maatregel houdt in dat werkgevers voor het aanwerven van SINE-werknemers een forfaitaire RSZ-bijdragevermindering en loonkosttoelagen kunnen krijgen

De uitkeringsinstellingen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of het OCMW betalen de herinschakelingsuitkering, respectievelijk de financiŽle tegemoetkoming in het loon aan de werkgever, na afloop van een kalendermaand op basis van het bewijsstuk dat de werkgever bezorgt aan de uitkeringsinstellingen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of aan het OCMW.

De werkgever betaalt die loonkosttoelage aan de werknemer als onderdeel van zijn loon. De werknemer ontvangt zijn loon dus volledig van de werkgever.

Onder de noemer werkgever in de SINE-maatregel vallen onder meer de beschutte werkplaatsen, inschakelingsbedrijven en de diensten van openbare centra voor maatschappelijk welzijn die sociale inschakelingsinitiatieven organiseren. De werknemers in deze regeling zijn uitkeringsgerechtigde, volledig werklozen, begunstigden van het leefloon of begunstigden van financieel maatschappelijke hulp die aan een aantal voorwaarden voldoen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Beschikt de minister over cijfers van het aantal werkgevers, opgesplitst per type en gewest, die een erkenning hebben in het kader van de Sociale Inschakelingseconomie in 2007, 2008, 2009 en eerste helft van 2010?

2. Hoeveel begunstigden van de SINE-maatregelen waren er in de jaren 2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010, opgesplitst per gewest, geslacht en per subsidiŽrende instelling (OCMW, RVA)?

Antwoord ontvangen op 2 februari 2011 :

Gelieve, in bijlage, de gevraagde statistische gegevens te vinden.

Bijlage/Annexe 1


Nombre d'employeurs qui ont reçu une reconnaissance SINE - Pays
Aantal werkgevers die een erkening SINE hebben ontvangen - Land

Type d'employeurs/ Type werkgevers

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

31/10/2010


Agence locale pour l'emploi (ALE) / Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA)

584

584

584

584

Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité / Werkgevers die lokale diensteneconomie-initiatieven inrichten

27

280

289

301


Entreprise d'insertion / Inschakelingsbedrijf

167

264

261

265

Société à finalité sociale / Vennootschap met sociaal oogmerk

169

218

223

223


CPAS / OCMW

193

206

208

208


Atelier protégé ou social / Beschutte of sociale werkplaats

184

187

194

195

Entreprises de formation par le travail / Bedrijven voor opleiding door werk

13

14

17

18

Agence immobilière, office de location, société de logement social / Sociaal verhuurkantoor, vastgoedmaatschappij, huisvestingsmaatschappij

14

15

15

16


TOTAL / TOTAAL

1351

1768

1791

1810

Source : Service public fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale

Bron : Federale Overheidsdienst (FOD) Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg

Bijlage/Annexe 2


Nombre d'employeurs qui ont reçu une reconnaissance SINE - Région flamandeAantal werkgevers die een erkening SINE hebben ontvangen - Vlaams gewest

Type d'employeurs/ Type werkgevers

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

31/10/2010


ALE / (PWA)

321

321

321

321

Atelier protégé ou social / Beschutte of sociale werkplaats

175

175

175

175

Entreprise d'insertion / Inschakelingsbedrijf

125

163

156

158

Centre public d'action sociale (CPAS) / Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)

87

99

101

101

Société à finalité sociale / Vennootschap met sociaal oogmerk

56

64

64

64

Agence immobilière, office de location, société de logement social / Sociaal verhuurkantoor, vastgoedmaatsschappij, huisvestingsmaatschappij

3

3

3

3

Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité / Werkgevers die lokale diensteneconomie-initiatieven inrichten

-

234

234

244

TOTAL / TOTAAL

767

1059

1054

1066

Source : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Bron : FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg

Bijlage/Annexe 3


Nombre d'employeurs qui ont reçu une reconnaissance SINE - Région wallonneAantal werkgevers die een erkening SINE hebben ontvangen - Waals gewest

Type d'employeurs/ Type werkgevers

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

31/10/2010


ALE / PWA

261

261

261

261

Société à finalité sociale / Vennootschap met sociaal oogmerk

108

145

150

150

CPAS / OCMW

101

101

101

101

Entreprise d'insertion / Inschakelingsbedrijf

34

88

91

93

Entreprises de formation par le travail / Bedrijven voor opleiding door werk

12

13

16

17

Atelier protégé ou social / Beschutte of sociale werkplaats

9

12

19

20

Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité / Werkgevers die lokale diensteneconomie-initiatieven inrichten

-

12

16

17

Agence immobilière, office de location, société de logement social / Sociaal verhuurkantoor, vastgoedmaatschappij, huisvestingsmaatschappij

7

8

8

8


TOTAL / TOTAAL

532

640

662

667

Source : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Bron : FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg

Bijlage/Annexe 4


Nombre d'employeurs qui ont reçu une reconnaissance SINE - Région de Bruxelles-CapitaleAantal werkgevers die een erkening SINE hebben ontvangen - Brussels Hoofdstedelijk gewest
Type d'employeurs/ Type werkgevers

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

31/10/2010


Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité / Werkgevers die lokale diensteneconomie-initiatieven inrichten

27

34

39

40

Entreprise d'insertion / Inschakelingsbedrijf

8

13

14

14

Société à finalité sociale / Vennootschap met sociaal oogmerk

5

9

9

9

CPAS / OCMW

5

6

6

6

Agence immobilière, office de location, société de logement social / Sociaal verhuurkantoor, vastgoedmaatschappij, huisvestingsmaatschappij

4

4

4

5

ALE / PWA

2

2

2

2

Entreprises de formation par le travail / Bedrijven voor opleiding door werk

1

1

1

1


TOTAL / TOTAAL

52

69

75

77

Source : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Bron : FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg

Bijlage/Annexe 5Sociale Inschakelingseconomie - SINE


Economie d'insertion sociale


subsidiërende instelling: RVA

organisme subsidiant: ONEM


LAND - PAYSFysieke eenheden/Unités physiques


Mannen

Vrouwen

Mannen + vrouwen


Hommes

Femmes

Hommes+ Femmes

2007/01

1.679

6.824

8.503

2007/02

1.582

6.233

7.815

2007/03

1.566

6.037

7.603

2007/04

2.081

7.461

9.542

2007/05

1.544

6.216

7.760

2007/06

1.973

7.223

9.196

2007/07

2.045

7.872

9.917

2007/08

1.438

5.701

7.139

2007/09

2.211

7.958

10.169

2007/10

1.556

6.497

8.053

2007/11

1.875

7.067

8.942

2007/12

2.028

7.887

9.915

2008/01

1.837

7.293

9.130

2008/02

2.138

8.274

10.412

2008/03

2.340

9.226

11.566

2008/04

1.658

7.070

8.728

2008/05

2.302

8.542

10.844

2008/06

2.447

8.580

11.027

2008/07

1.962

7.127

9.089

2008/08

2.255

8.587

10.842

2008/09

2.200

8.240

10.440

2008/10

2.051

7.424

9.475

2008/11

2.623

9.549

12.172

2008/12

1.802

7.012

8.814

2009/01

2.543

8.588

11.131

2009/02

1.886

7.937

9.823

2009/03

3.200

10.537

13.737

2009/04

1.974

7.003

8.977

2009/05

2.641

8.747

11.388

2009/06

2.794

9.656

12.450

2009/07

2.148

7.380

9.528

2009/08

2.854

9.631

12.485

2009/09

2.340

8.007

10.347

2009/10

2.732

8.667

11.399

2009/11

3.154

9.992

13.146

2009/12

1.908

6.795

8.703

2010/01

3.414

10.471

13.885

2010/02

2.825

9.338

12.163

2010/03

2.725

7.969

10.694

2010/04

2.756

7.954

10.710

2010/05

3.346

10.516

13.862

2010/06

2.922

7.790

10.712

Bijlage/Annexe 6Sociale Inschakelingseconomie - SINE


Economie d'insertion sociale


subsidiërende instelling: RVA

organisme subsidiant: ONEM


Vlaams Gewest - Région flamande


Fysieke eenheden/Unités physiques


Mannen

Vrouwen

Mannen + vrouwen


Hommes

Femmes

Hommes+ Femmes

2007/01

1.313

4.095

5.408

2007/02

1.294

3.972

5.266

2007/03

1.224

3.590

4.814

2007/04

1.758

4.758

6.516

2007/05

1.309

3.703

5.012

2007/06

1.680

4.407

6.087

2007/07

1.663

4.653

6.316

2007/08

1.129

3.377

4.506

2007/09

1.836

4.891

6.727

2007/10

1.284

3.904

5.188

2007/11

1.564

4.049

5.613

2007/12

1.571

4.692

6.263

2008/01

1.522

4.607

6.129

2008/02

1.785

4.876

6.661

2008/03

1.978

5.569

7.547

2008/04

1.371

4.214

5.585

2008/05

1.888

5.127

7.015

2008/06

2.055

5.339

7.394

2008/07

1.574

4.042

5.616

2008/08

1.875

5.085

6.960

2008/09

1.819

5.048

6.867

2008/10

1.592

4.162

5.754

2008/11

2.169

5.704

7.873

2008/12

1.449

4.269

5.718

2009/01

2.056

5.095

7.151

2009/02

1.487

4.594

6.081

2009/03

2.640

6.274

8.914

2009/04

1.611

4.062

5.673

2009/05

2.148

5.220

7.368

2009/06

2.270

5.869

8.139

2009/07

1.715

4.179

5.894

2009/08

2.354

5.769

8.123

2009/09

1.886

4.616

6.502

2009/10

2.256

4.992

7.248

2009/11

2.604

5.727

8.331

2009/12

1.529

3.886

5.415

2010/01

2.772

5.855

8.627

2010/02

2.293

5.332

7.625

2010/03

2.268

4.637

6.905

2010/04

2.264

4.504

6.768

2010/05

2.791

6.085

8.876

2010/06

2.396

4.714

7.110

Bijlage/Annexe 7Sociale Inschakelingseconomie - SINE


Economie d'insertion sociale


subsidiërende instelling: RVA

organisme subsidiant: ONEM


Waals Gewest - Région wallonne


Fysieke eenheden/Unités physiques


Mannen

Vrouwen

Mannen + vrouwen


Hommes

Femmes

Hommes+ Femmes

2007/01

348

2.552

2.900

2007/02

259

2.053

2.312

2007/03

319

2.248

2.567

2007/04

306

2.482

2.788

2007/05

222

2.328

2.550

2007/06

275

2.534

2.809

2007/07

351

2.957

3.308

2007/08

289

2.143

2.432

2007/09

357

2.801

3.158

2007/10

257

2.371

2.628

2007/11

299

2.769

3.068

2007/12

435

2.912

3.347

2008/01

282

2.429

2.711

2008/02

338

3.089

3.427

2008/03

338

3.332

3.670

2008/04

263

2.580

2.843

2008/05

399

3.079

3.478

2008/06

359

2.888

3.247

2008/07

376

2.783

3.159

2008/08

352

3.170

3.522

2008/09

360

2.865

3.225

2008/10

429

2.884

3.313

2008/11

436

3.567

4.003

2008/12

340

2.466

2.806

2009/01

451

3.129

3.580

2009/02

370

3.021

3.391

2009/03

529

3.885

4.414

2009/04

328

2.625

2.953

2009/05

442

3.148

3.590

2009/06

467

3.424

3.891

2009/07

389

2.855

3.244

2009/08

445

3.459

3.904

2009/09

414

3107

3.521

2009/10

434

3266

3.700

2009/11

494

3798

4.292

2009/12

334

2657

2.991

2010/01

579

4165

4.744

2010/02

484

3680

4.164

2010/03

395

2974

3.369

2010/04

450

3092

3.542

2010/05

483

4026

4.509

2010/06

451

2707

3.158

Bijlage/Annexe 8Sociale Inschakelingseconomie - SINE


Economie d'insertion sociale


subsidiërende instelling: RVA

organisme subsidiant: ONEM


Bruss. Hfdst. Gewest - Région de Bruxelles-Cap.

Fysieke eenheden/Unités physiquesMannen

Vrouwen

Mannen + vrouwen

Hommes

Femmes

Hommes+ Femmes

2007/01

18

177

195

2007/02

29

208

237

2007/03

23

199

222

2007/04

17

221

238

2007/05

13

185

198

2007/06

18

282

300

2007/07

31

262

293

2007/08

20

181

201

2007/09

18

266

284

2007/10

15

222

237

2007/11

12

249

261

2007/12

22

283

305

2008/01

33

257

290

2008/02

15

309

324

2008/03

24

325

349

2008/04

24

276

300

2008/05

15

336

351

2008/06

33

353

386

2008/07

12

302

314

2008/08

28

332

360

2008/09

21

327

348

2008/10

30

378

408

2008/11

18

278

296

2008/12

13

277

290

2009/01

36

364

400

2009/02

29

322

351

2009/03

31

378

409

2009/04

35

316

351

2009/05

51

379

430

2009/06

57

363

420

2009/07

44

346

390

2009/08

55

403

458

2009/09

40

284

324

2009/10

42

409

451

2009/11

56

467

523

2009/12

45

252

297

2010/01

63

451

514

2010/02

48

326

374

2010/03

62

358

420

2010/04

42

358

400

2010/05

72

405

477

2010/06

75

369

444

Bijlage/Annexe 9
Sociale Inschakelingseconomie - SINE

Economie d'insertion sociale
subsidiërende instelling : POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

organisme subsidiant : SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie Sociale et Politique des Grandes VillesTotaal / Total


Années

Région de Bruxelles-Capitale

Région flamande

Région wallonne

Pays


Jaren

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Vlaams gewest

Waals gewest

Land


2005

13

61

162

236


2006

39

104

175

318


2007

71

156

170

397


2008

124

176

186

486


2009

139

190

206

535


2010*

95

169

189

453


* Premier semestre


* Eerste semester
Vrouwen / Femmes


Années

Région de Bruxelles-Capitale

Région flamande

Région wallonne

Pays


Jaren

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Vlaams gewest

Waals gewest

Land


2005

12

29

92

133


2006

34

53

108

195


2007

66

81

107

254


2008

113

93

115

321


2009

120

101

119

340


2010*

83

90

111

284


* Premier semestre


* Eerste semester
Mannen / Hommes


Années

Région de Bruxelles-Capitale

Région flamande

Région wallonne

Pays


Jaren

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Vlaams gewest

Waals gewest

Land


2005

1

32

70

103


2006

5

51

67

123


2007

5

75

63

143


2008

11

83

71

165


2009

19

89

87

195


2010*

12

79

78

169


* Premier semestre


* Eerste semester