Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-190

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 21 september 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Internet - Oplichting - Inbreuken op de privacy - Ongeoorloofde reclame

internet
eerbiediging van het privť-leven
ongevraagde elektronische reclame
economisch delict
computercriminaliteit
officiŽle statistiek

Chronologie

21/9/2010 Verzending vraag
12/1/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-190 d.d. 21 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De snelle opkomst van nieuwe communicatietechnologieŽn zoals internet, mobiele telefonie en e-mails, is een verrijking voor het leven en heeft geleid tot de informatiemaatschappij die we vandaag kennen. De keerzijde van de medaille is echter dat deze nieuwe communicatiemiddelen ook nieuwe, creatieve mogelijkheden bieden aan oplichters en andere malafide bedrijven.

Voor de elektronische post (onder andere sms, e-mail en mms) is de opt-in wetgeving van kracht, krachtens welke bedrijven geen reclameboodschappen mogen sturen zonder de voorafgaande en expliciete toestemming van de ontvanger (met uitzondering van rechtspersonen en eigen cliŽnteel). Berichten die niet aan de opt-in regelgeving voldoen, categoriseren we als spam en zijn per definitie ongewenst. Vaak gaat het daarbij om (e-mail)berichten die tot doel hebben mensen geld afhandig te maken of persoonlijke gegevens in handen te krijgen, ook wel Ďphishingí genoemd.

Daarnaast komt ook oplichting via zoekertjessites, onder andere eBay of Kapaza, geregeld voor. Verkopers bieden producten tegen een belachelijk lage prijs aan. Wanneer de nietsvermoedende koper toehapt en betaalt, krijgt hij het gekochte product nooit te zien. Dergelijke oplichters blijken bovendien vrij spel te hebben aangezien het parket klachten voor bedragen van minder dan 200 euro vrijwel altijd seponeert.

In dit kader heb ik enkele vragen.

1) Hoeveel meldingen van oplichting werden opgetekend in 2008, 2009 en de eerste helft van 2010? Kunt u specificeren of het gaat om inbreuken op de privacywetgeving, om onwettige reclame, fraude, of andere?

2) Hoeveel processen-verbaal met betrekking tot cybercriminaliteit werden in dezelfde periode opgesteld?

Antwoord ontvangen op 12 januari 2011 :

Het geachte lid kan hierna de antwoorden vinden op de verschillende vragen:

1. eCops is het Belgisch overheidsmeldpunt voor internetgerelateerde criminaliteit. Onderstaande gevallen betreffen meldingen die geleid hebben tot de vaststelling van een misdrijf of tot relevante informatie over een misdrijf:


2008

2009

2010

Oplichtingen via internet (alle vormen van internetfraude, phishing, enz.)

6741

8082

Nog niet beschikbaar

Meldingen in eCops overgemaakt aan FOD Economie

1928

1715

Nog niet beschikbaar

De Federal Computer Crime Unit beheert eCops. Zoals hierboven blijkt, worden meldingen die betrekking hebben op de economische levenssfeer (verplichtingen Wet Handelspraktijken, reclame, enz.) overgemaakt aan de bevoegde dienst, met name de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.

Het cijfermateriaal hierboven vermeld is tevens beschikbaar in het jaarverslag van de directie DJF van de Federale gerechtelijke politie, directie economische en financiële criminaliteit. Het jaarverslag is integraal raadpleegbaar in PDF-vorm via deze link:

http://www.polfedfedpol.be/pub/rapport_activites/pdf/2009_ecofin_nl.pdf

2.


2008

2009

2010

Oplichtingen via internet

4473

4919

Nog niet beschikbaar

Informaticabedrog

9133

12129

Nog niet beschikbaar

Valsheid in informatica

477

506

Nog niet beschikbaar

Hacking

582

696

Nog niet beschikbaar

Sabotage

49

74

Nog niet beschikbaar

Bevraging Algemene Nationale Gegevensbank (politie) – parametrische vraag de dato 14 oktober 2010

De wet informaticacriminaliteit van 28 november 2000 (B.S. 3 februari 2001) vermeldt de volgende inbreuken:

- Valsheid in informatica (artikel 210bis Strafwetboek): de juridische authenticiteit van de gegevens in een systeem worden gewijzigd/vervalst, bijvoorbeeld het tekenen met een vals digitaal certificaat

- Informaticabedrog (artikel 504quater Strafwetboek): gegevens worden in een informaticasysteem ingevoerd/gewijzigd/gewist om zich te verrijken, bijvoorbeeld: Het verrichten van aankopen op het internet met een gestolen kredietkaart, skimming

- Misdrijven tegen de informaticasystemen en gegevens zelf, met name