Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-181

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 september 2010

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Technische controle auto’s - Voorleggen bewijs van verzekering

technische keuring
autoverzekering

Chronologie

20/9/2010 Verzending vraag
19/10/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-180

Vraag nr. 5-181 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Autokeuringscentra zijn niet gerechtigd een bewijs van verzekering te vragen aan degenen die zich voor de schouwing van hun voertuig aanbieden. Dat zou vroeger wel het geval geweest zijn, maar werd enkel jaren terug afgeschaft. Dit wekt enige verwondering, omdat de autokeuringscentra op die manier de strijd tegen het niet-verzekerd rondrijden van motorvoertuigen mee zouden kunnen ondersteunen. Er zou bijvoorbeeld een rechtstreekse gegevensuitwisseling tussen voornoemde centra en de politie kunnen zijn, wat het opsporen van onverzekerde voertuigen zou vergemakkelijken.

1. Hoeveel vaststellingen werden in 2007, 2008, 2009 en 2010 gedaan wegens inbreuk op artikel 2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen?

2.In hoeveel van die vaststellingen werd, in toepassing van artikel 20 van voornoemde wet, beslag gelegd op het onverzekerde voertuig?

3.Hoeveel vaststellingen werden in 2007, 2008, 2009 en 2010 gedaan wegens inbreuk op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, meer in het bijzonder wegens het rijden zonder geldig keuringsbewijs? 

4.In hoeveel van de vaststellingen vermeld onder 3 werd beslag gelegd op het voertuig?

5.Waarom werd afgestapt van de verplichting om bij de schouwing van een voertuig ook het verzekeringsbewijs voor te leggen? Zien de minister en de staatssecretaris heil in een herinvoering van die verplichting, teneinde de politie op die manier rechtstreeks te kunnen informeren over de afwezigheid van een geldige verzekering voor het aangeboden voertuig?

Antwoord ontvangen op 19 oktober 2010 :

Ik heb de eer het geachte Lid het volgende te antwoorden:

1. en 5. De erkende instellingen voor technische keuring hebben niet de opdracht om de toepassing van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen te controleren. Na bevraging van mijn administratie en van de keuringsinstellingen blijkt dat dit zo is sinds meer dan twintig jaar.

Zelfs indien men aan een dergelijke aanpak zou denken, zijn er toch ernstige bezwaren: men kan perfect verzekerd zijn op de dag van de keuring en een week later weer zonder verzekering rijden.

Bovendien kan het niet de bedoeling zijn dat het personeel van de autokeuring het niet-verzekerde voertuig zou immobiliseren, wat een politionele opdracht is.

2. tot 4. De controle op de afwezigheid van een geldig keuringsbewijs of van een verzekering worden georganiseerd door de politiediensten. Ik verwijs dus voor meer informatie naar de minister van Binnenlandse Zaken.