Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-180

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 september 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Technische controle auto’s - Voorleggen bewijs van verzekering

technische keuring
autoverzekering

Chronologie

20/9/2010 Verzending vraag
22/12/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-181

Vraag nr. 5-180 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Autokeuringscentra zijn niet gerechtigd een bewijs van verzekering te vragen aan degenen die zich voor de schouwing van hun voertuig aanbieden. Dat zou vroeger wel het geval geweest zijn, maar werd enkel jaren terug afgeschaft. Dit wekt enige verwondering, omdat de autokeuringscentra op die manier de strijd tegen het niet-verzekerd rondrijden van motorvoertuigen mee zouden kunnen ondersteunen. Er zou bijvoorbeeld een rechtstreekse gegevensuitwisseling tussen voornoemde centra en de politie kunnen zijn, wat het opsporen van onverzekerde voertuigen zou vergemakkelijken.

1. Hoeveel vaststellingen werden in 2007, 2008, 2009 en 2010 gedaan wegens inbreuk op artikel 2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen?

2.In hoeveel van die vaststellingen werd, in toepassing van artikel 20 van voornoemde wet, beslag gelegd op het onverzekerde voertuig?

3.Hoeveel vaststellingen werden in 2007, 2008, 2009 en 2010 gedaan wegens inbreuk op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, meer in het bijzonder wegens het rijden zonder geldig keuringsbewijs? 

4.In hoeveel van de vaststellingen vermeld onder 3 werd beslag gelegd op het voertuig?

5.Waarom werd afgestapt van de verplichting om bij de schouwing van een voertuig ook het verzekeringsbewijs voor te leggen? Zien de minister en de staatssecretaris heil in een herinvoering van die verplichting, teneinde de politie op die manier rechtstreeks te kunnen informeren over de afwezigheid van een geldige verzekering voor het aangeboden voertuig?

Antwoord ontvangen op 22 december 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1.Onderstaande tabel geeft een overzicht van de overtredingen vastgesteld door de politiediensten inzake verzekering, voor de jaren 2007 tot en met 2009. De gegevens voor het jaar 2010 zijn nog niet beschikbaar.

Jaar

Aantal inbreuken

2007

32 641

2008

32 351

2009

32 487

2. Vraag 2 en vraag 4 behoren tot de bevoegdheid van de gerechtelijke overheden en van de minister van Justitie.

3. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de overtredingen vastgesteld door de politiediensten inzake technische controle, voor de jaren 2007 tot en met 2009. De gegevens voor het jaar 2010 zijn nog niet beschikbaar.

Jaar

Aantal inbreuken

2007

55 050

2008

65 720

2009

71 192

Vraag 5 behoort tot de bevoegdheid van de Staatssecretaris van Mobiliteit