Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1714

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 10 maart 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Paspoorten - Aantallen in 2009 en 2010 - Geldigheidsduur - Biometrisch paspoort

paspoort
biometrie
officiŽle statistiek

Chronologie

10/3/2011 Verzending vraag
8/7/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1714 d.d. 10 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

"De identiteitskaart en het paspoort zijn twee verschillende documenten die niet hetzelfde nut hebben. De identiteitskaart is een bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters (in BelgiŽ) of in de consulaire registers (ambassades of consulaten in het buitenland). Tegelijkertijd laat ze toe naar alle landen van de Europese Unie te reizen, naar Zwitserland, en onder bepaalde voorwaarden naar enkele toeristische landen dicht bij de Europese Unie gelegen.

Het paspoort laat het ook toe om zich te identificeren, maar is vooraal een reisdocument dat in principe de mogelijkheid biedt om naar alle landen ter wereld te reizen, desnoods na het bekomen van de vereiste visa. Het paspoort is geen bewijs van inschrijving in een Belgische gemeente of ambassade/consulaat in het buitenland." Dit staat allemaal te lezen op de website van de federale overheid.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel paspoorten werden in 2008, 2009 en 2010 afgeleverd, opgesplitst naargelang dit via de normale procedure of via de spoedprocedure ging, en opgesplitst naargelang dit in BelgiŽ of in het buitenland gebeurde?

2. De wet van 14 augustus 1974 betreffende de afgifte van paspoorten voorziet in zijn artikel 6 dat de geldigheidsduur van het paspoort "minimum een jaar met mogelijkheid van verlenging tot een maximumduur van vijf jaar" bedraagt. In de praktijk worden dergelijke paspoorten onmiddellijk voor een vaste periode van vijf jaar uitgereikt. Kan zij aangeven op grond van welke wettelijke of regelgevende beschikkingen deze laatste praktijk is ingevoerd en welke zingeving de huidige wetsbepaling nog heeft?

3. Hoever staat men met de invoering van het biometrisch pasoort ?

Antwoord ontvangen op 8 juli 2011 :

1. De aantallen geproduceerde paspoorten voor de jaren 2008, 2009 en 2010 zijn terug te vinden in de onderstaande tabel, opgesplitst in normale procedure en dringende procedure in België. De cijfers voor het buitenland betreffen de normale procedure (er bestaat geen spoedprocedure in het buitenland).

 

2008

2009

2010

Totaal aantal ppt

431600

435700

525000

Aantal ppt buitenland normale procedure

42300

42000

45600

Aantal ppt België normale procedure

375400

380200

462600

Aantal ppt België spoed procedure

13900

13500

16800

2. Op grond van het koninklijk besluit van 31 juli 2004, koninklijk besluit tot wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief der consulaire rechten en der kanselarijrechten, werd de geldigheidsduur van het paspoort op vijf jaar gebracht. De reden daarvoor was de productiekost van de elektronische paspoorten met chip. Deze productiekost is dezelfde voor paspoorten met geldigheid van één jaar of vijf jaar. Bovendien maakt deze productiekost het grootste deel uit van de prijs van het paspoort.

De huidige wetsbepaling van de wet van 14 augustus 1974 heeft nog zin om, indien nodig, in de toekomst - al dan niet tijdelijk - terug paspoorten met een minder lange geldigheidsduur af te geven.

3. België levert biometrische paspoorten van de eerste generatie af, met een digitale foto van de paspoorthouder op de chip, sinds november 2004. Biometrische paspoorten van de tweede generatie, met digitale foto en de twee vingerafdrukken van de wijsvingers worden sinds juni 2011 afgeleverd in enkele Belgische diplomatieke en consulaire posten. De verdere uitrol vindt gefaseerd plaats en zal voltooid zijn in de eerste helft van 2012. In de Belgische gemeenten, provincies en het administratief centrum van het Brussels Hoofdstedelijk gewest gebeurt een gefaseerde uitrol tussen maart 2012 en september 2012.