Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-171

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 september 2010

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Verkeer - Spookrijden - Zelfdoding

wegverkeer
ongeval bij het vervoer
zelfmoord
officiŽle statistiek

Chronologie

20/9/2010 Verzending vraag
22/10/2010 Antwoord

Vraag nr. 5-171 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verschillende nationale kranten berichtten half september over een dodelijk verkeersongeval waarbij een spookrijder betrokken was.

In een frontale botsing tussen een spookrijdende bestuurder van een lichte vrachtwagen en een jeep met vijf inzittenden, lieten drie mensen het leven en geraakten drie anderen zwaar gewond. Het parket sluit niet uit dat de spookrijder zelfmoord wilde plegen. De bestuurder droeg namelijk geen gordel, reed veel te snel, had een zeer korte remafstand en verbleef niet op zijn officiŽle woonplaats.

Ooggetuigen meldden bovendien dat de spookrijder rechtsomkeer maakte op de snelweg zelf en eerder al de indruk gaf op een vrachtwagen te willen inrijden.

Volgens hetzelfde artikel zijn er jaarlijks ongeveer 400 spookrijders. De helft hiervan keert zijn auto op de snelweg zelf om een file te vermijden, omdat ze een afrit gemist hebben of omdat ze zich vergissen bij het oprijden van de snelweg. Gelukkig veroorzaken niet alle spookrijders een ongeval, maar wanneer dit toch gebeurt, zijn de gevolgen veel zwaarder en hebben de inzittenden weinig kans op overleving.

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) haalt een aantal technieken aan die mogelijks kunnen worden toegepast om dit aantal te verminderen:

1) het introduceren van bandenkervers;

2) elektronische detectoren op afritten en

3) verbodsborden in de verboden rijrichting.

In dit kader een aantal vragen:

1) Hoeveel spookrijders (opgesplitst naargelang het gaat om voertuigen of bromfietsen), werden gesignaleerd in 2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010. Hoeveel spookrijders werden onderschept?

2) Hoeveel ongevallen met spookrijders (opgesplitst naargelang het gaat om voertuigen of bromfietsen) gebeurden in 2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010, opgesplitst per maand en ernst van de verwondingen (doden, zwaar- en lichtgewonden)?

3) Hoeveel pogingen tot zelfdoding werden in dezelfde periode ondernomen door spookrijders en ďweggebruikers niet-spookrijdersĒ ? Hoeveel kenden een dodelijke afloop?

4) Hoe staat de bevoegde staatssecretaris tegenover de voornoemde voorstellen? Worden er specifieke beleidsmaatregelen getroffen?

Antwoord ontvangen op 22 oktober 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

Het aantal spookrijders dat door de politie werd onderschept bedraagt 308 in 2007, 275 in 2008 en 291 in 2009. Onder hen bevindt zich geen enkele bromfiets.

De tabellen hieronder geven een overzicht van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel op autosnelweg, en waarbij een spookrijder betrokken is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het aantal doden en het aantal zwaar- en lichtgewonden per jaar en per maand. De cijfers voor 2009 en 2010 zijn nog niet beschikbaar.

Ongevallen met lichamelijk letsel


Januari - Janvier

Februari - Février

Maart - Mars

April - Avril

Mei - Mai

Juni - Juin

Juli - Juillet

Augustus - Août

September - Septembre

Oktober - Octobre

November - Novembre

December - Décembre

Totaal Total

2007

2

4

2

1

1

3

3

2

1


2

1

22

2008

2

1


2

2


3


1

1

2


14

Bron: BIVV en Federale Overheidsdienst (F0D) Economie

Aantal overlijdens binnen 30 dagen


Januari- Janvier

Februari - Février

Maart - Mars

April - Avril

Mei - Mai

Juni - Juin

Juli - Juillet

Augustus - Août

September - Septembre

Oktober - Octobre

November - Novembre

December - Décembre

Totaal - Total

20072

1

3

2008

12


14

Bron: BIVV en Federale Overheidsdienst (F0D) Economie

Aantal zwaargewonden


Januari- Janvier

Februari - Février

Maart - Mars

April - Avril

Mei - Mai

Juni - Juin

Juli - Juillet

Augustus - Août

September - Septembre

Oktober - Octobre

November - Novembre

December - Décembre

Totaal - Total

2007


3


2

5

2008

13318

Bron: BIVV en Federale Overheidsdienst (F0D) Economie

Aantal lichtgewonden


Januari- Janvier

Februari - Février

Maart - Mars

April - Avril

Mei - Mai

Juni - Juin

Juli - Juillet

Augustus - Août

September - Septembre

Oktober - Octobre

November - Novembre

December - Décembre

Totaal - Total

2007

5

6

5

6

1

1

4

1

1


2

1

33

2008

1

15


5


2


3


17

Bron: BIVV en Federale Overheidsdienst (F0D) Economie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het type voertuig waarmee de spookrijder reed. Meestal gaat het om personenwagens.

Aantal spookrijders opgesplitst volgens voertuigtype


Personenwagens - voitures

Lichte vrachtwagens - camions légers

Vrachtwagens - camions

Bussen of autocars - bus ou autocars

Motorfietsen - motocyclettes

Bromfietsen A - cyclos A

Bromfietsen B - cyclos B

Fietsen - Vélos

Ander/ onbepaald - Autre/ indéterminé

Totaal - Total

2007

20

2

0

0

0

0

0

1

0

23

2008

9

3

1

0

1

0

0

0

0

14

Bron: BIVV en Federale Overheidsdienst (F0D) Economie

De cijfers over het aantal zelfmoordpogingen dat door spookrijders of gewone bestuurders (die hun leven willen beëindigen door bijvoorbeeld met hun wagen op een boom in te rijden) wordt ondernomen, zijn niet beschikbaar.

Zoals reeds eerder werd aangehaald, zijn de oplossingen in de strijd tegen spookrijden hoofdzakelijk van infrastructurele aard.

Daarom nemen de wegbeheerders diverse maatregelen teneinde de risico’s op verwarring te verminderen en het spookrijden zoveel mogelijk te voorkomen. Ze doen dit voornamelijk door een zo groot mogelijke afstand tussen op- en afritten te creëren, door de kwaliteit van de markeringen te verbeteren, door sterk reflecterende C1 verbodsborden te plaatsen, door te waken over de kwaliteit van de richtingaanwijzende markeringen en de voorsorteerstroken op kruispunten, door de rijrichting duidelijk aan te geven met pijlen op het wegdek van de toegangswegen (op- en afritten), door specifieke borden te plaatsen (een hand op gele achtergrond) indien de andere maatregelen onvoldoende blijken, door de verlichting te verbeteren, etc.

De plaatsing van bandenkervers die de banden van voertuigen die in de verkeerde richting rijden, stuk rijten, hebben meer nadelen dan wel voordelen (obstakels voor de hulpdiensten, gevaarlijk voor motorrijders, enz). Elektronische veiligheidssystemen zijn dan weer erg duur en de doeltreffendheid ervan is moeilijk te beoordelen.

Bovenop de aanpassingen aan de infrastructuur, vormt de onmiddellijke verspreiding van verkeersinformatie via de radio waarbij andere uitzendingen meteen worden onderbroken, een bijkomende en bijzonder doeltreffende maatregel.