Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-162

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 september 2010

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Asielzoekers - Gebrek aan opvangplaatsen - OCMW's - Geen toekenning van steun

politiek asiel
OCMW
sociale voorzieningen
huisvesting
sociale begeleiding
asielzoeker

Chronologie

20/9/2010 Verzending vraag
1/10/2010 Antwoord

Vraag nr. 5-162 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

OnOnlangs stond in de pers te lezen dat het Antwerpse OCMW financiŽle steun weigert te verlenen aan asielzoekers voor wie er geen plaats is in opvangcentra. Volgens dit OCMW voorziet de regelgeving van de federale overheid alleen in het verlenen van materiŽle steun, zoals voeding en onderdak. ďWanneer ze hun eigen regelgeving niet kunnen nakomen, moeten ze die problemen niet afwimpelen op de lokale besturenĒ, stelt het Antwerpse OCMW, dat het voorbije halfjaar een tiental aanvragen per week weigerde.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1.Hoeveel asielzoekers waren er in 2008, 2009 en 2010 en voor hoeveel asielzoekers was er in die jaren geen plaats in opvangcentra?

2.Wil de staatssecretaris zich uitspreken over de wettelijkheid van voormelde beslissing van het Antwerpse OCMW?

Antwoord ontvangen op 1 oktober 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie.