Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-159

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 september 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Elektronische geboorteaangifte - eBirth - Toepassing - Evaluatie

bevolkingsregister
burgerlijke stand
elektronische overheid

Chronologie

20/9/2010 Verzending vraag
4/2/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-160

Vraag nr. 5-159 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De aangifte van geboorten is veelal een administratieve rompslomp. Bij de geboorte van een kind moet de zorgverlener immers een ambtenaar van de burgerlijke stand inlichten. In principe moet deze kennisgeving binnen de 24 uur gebeuren. Praktijkvoorbeelden tonen echter aan dat dit niet altijd het geval is. Bovendien is het herhaaldelijk manueel invoeren van deze gegevens tijdrovend en vergroot het de kans op fouten. Recentelijk werd hierop een antwoord geformuleerd in de vorm van het “eBirth-project”, met de bedoeling dit administratief proces zo vlot mogelijk te laten verlopen. De ziekenhuizen hebben de keuze uit een webapplicatie en een webservice.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1)Hoeveel gemeenten passen het eBirth-systeem reeds toe? Over welke gemeenten gaat het?

2)Voor de grotere ziekenhuizen is er een uitgebreide versie van het systeem ontworpen, waarbij het systeem kan geďntegreerd worden in het bestaande systeem van het ziekenhuis. Hoeveel ziekenhuizen hebben (tot nu toe) geopteerd voor respectievelijk de webapplicatie en de webservice?

3)Hoeveel elektronische geboorteaangiften werden er op deze manier gedaan in 2009 en 2010?

4)Heeft de toepassing van dit systeem een merkbare verbetering teweeggebracht? Of anders gesteld; worden de termijnen beter gerespecteerd? Kan de minister mededelen hoeveel aangiften er in voormelde jaren laattijdig doorgestuurd werden aan de respectievelijke diensten van de burgerlijke stand?

5) Het is de bedoeling om in de toekomst ook andere gegevensverwerking zoals overlijdens, mutualiteiten en kinderbijslag elektronisch te laten verlopen. Hoever staat het met deze plannen?

Antwoord ontvangen op 4 februari 2011 :

1. Twee “pilotgemeenten en -ziekenhuizen” gebruiken de toepassing eBirth sinds 17 juni 2010: dat zijn Bornem en Marche-en-Famenne. Sindsdien hebben de gemeenten en ziekenhuizen van Izegem, Tielt en Bonheiden zich erbij aangesloten en maken ze gebruik van de productieomgeving van eBirth.

2. Op dit ogenblik hebben de ziekenhuizen Saint-Michel in Etterbeek, Erasmus in Anderlecht, Sint-Pieter in Brussel, het AZ Sint-Lucas in Brugge en het RHMS in Ath gekozen voor de integratie van de web services; de werkzaamheden zijn gepland of zijn in uitvoering. De eerste ingebruikname van de web services (productieomgeving) door de ziekenhuizen Sint-Pieter en Erasmus wordt verwacht vanaf maart of april 2011. De ziekenhuizen van Zinnik, Geel, Mol, Moeskroen, Nijvel, Oostende (start op 1 maart 2011), Veurne, Menin, Aalst (start op 1 maart 2011) en Asse alsook het CHC van Luik (start op 1 maart 2011) hebben hun voorkeur laten blijken voor het gebruik van de webapplicatie (de opvolging en voorbereiding met de gemeenten zijn vandaag in uitvoering)

3. In 2009: geen.

Voor 2010 werden 876 kennisgevingen van geboorte verstuurd tussen 17 juni en eind december.

4. Het gebruik van de applicatie laat toe de procedures aanzienlijk te vereenvoudigen, zowel in de materniteit als in de gemeente. De kwaliteit van de gegevens is beter (volledige identificatiegegevens in meer dan 90 % van de gevallen), de snelheid van transfer tussen het ziekenhuis en de gemeente is groter en er worden besparingen gerealiseerd daar er geen papieren documenten meer per post moeten worden verstuurd. Er moet ook op worden gewezen dat de statistische dossiers op het einde van de maand niet meer manueel opnieuw moeten worden geteld en dat die dossiers in elektronisch formaat ter beschikking van de Gemeenschappen worden gesteld binnen de maand die volgt op de geboorte. Via eBirth zijn de kennisgevingen van geboorte onmiddellijk beschikbaar voor de Burgerlijke Stand waar de geboorteakten vandaag worden opgemaakt binnen de vier tot vijf dagen die volgen op de geboorte.

Het is echter niet mogelijk aan te geven hoeveel kennisgevingen in het verleden met vertraging werden doorgestuurd, daar ze niet geïnformatiseerd waren. In het kader van eBirth worden de kennisgevingen stelselmatig binnen de 24 uur doorgestuurd.

5. Tegelijk met de ontplooiing van eBirth in de ziekenhuizen en de bureaus van de Burgerlijke Stand, bereidt Fedict samen met het Rijksregister de volgende fase voor die het mogelijk moet maken de informatie aan de bevolkingsdiensten te bezorgen en in fine aan de actoren van de Sociale Zekerheid (ziekenfondsen, kinderbijslagkassen…).

Fedict lanceert ook werkzaamheden van analyse en evaluatie voor de kennisgevingen van overlijden; die werkzaamheden hebben tot doel het project voor te bereiden met het oog op het opstarten van de procedures van offerteaanvraag in 2011.