Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-154

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 september 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Verkeersboetes - Aansprakelijkheid van de werkgever - Bedragen

overtreding van het verkeersreglement
geldboete
werkgever
civiele aansprakelijkheid

Chronologie

20/9/2010 Verzending vraag
3/11/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-155

Vraag nr. 5-154 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Overeenkomstig art. 67 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer is de werkgever burgerlijk aansprakelijk voor de geldboetes en de gerechtskosten die de werknemer oploopt in het verkeer. Deze (afwijkende) aansprakelijkheidsregel maakt een betalingsfaciliteit uit in het voordeel van de nationale Schatkist, omdat deze aldus bijkomende garanties bekomt voor het innen van de geldboetes.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1.In hoeveel dossiers werden in 2007, 2008, 2009 en 2010 werknemer en werkgever gedagvaard voor de politierechtbank waarin toepassing werd gevraagd van art. 67 van de wegverkeerswet?

2.Voor welke totaalbedragen werden in voormelde jaren effectieve geldboetes uitgesproken in voormelde dossiers?

3.In hoeveel gevallen en voor welke bedragen werden de geldboetes tijdens de voormelde jaren door de veroordeelde werknemers zelf rechtstreeks betaald aan de Schatkist?

4.In hoeveel gevallen en voor welke bedragen werden de geldboetes tijdens de voormelde jaren door de veroordeelde werkgevers betaald?

Antwoord ontvangen op 3 november 2010 :

  1. De antwoorden op de vragen 1. en 2. behoren tot de bevoegdheid van de minister van Justitie.

  2. Vragen 3. en 4. : de Administratie beschikt over geen gegevens met betrekking tot de personen die de verschuldigde boete betaalden.