Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-145

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 september 2010

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Parkeerkaarten voor gehandicapte personen - Fraude en misbruik - Aantallen - Sancties - Maatregelen

faciliteiten voor gehandicapten
parkeerterrein
fraude
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

20/9/2010 Verzending vraag
14/6/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-144

Vraag nr. 5-145 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een parkeerkaart voor personen met een handicap is strikt persoonlijk. Ze mag enkel worden gebruikt wanneer de titularis zich in het voertuig bevindt dat geparkeerd wordt. In BelgiŽ geeft de kaart recht op parkeren voor onbeperkte duur op plaatsen met beperkte parkeertijd (blauwe zone), parkeren op plaatsen bestemd voor personen met een handicap en in bepaalde gemeenten vrijstelling van het betalen van parkeergeld.

Volgens de Vereniging voor Personen met een Handicap worden parkeerkaarten voor gehandicapten echter steeds vaker misbruikt en nagemaakt. De mensen die ze gebruiken, kunnen helemaal geen aanspraak maken op zo'n kaart. De meeste vervalsers gebruiken een kopie van een kaart van een familielid of kennis. De politie maakt intussen jacht op de overtreder. Bestuurders die worden betrapt met een valse parkeerkaart moeten zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden. (De Morgen, Politie jaagt op valse parkeerkaarten voor mindervaliden, 11 augustus 2010, blz. 2)

De problematiek is de staatssecretaris voor Sociale Zaken echter niet onbekend. In zijn Algemene beleidsnota betreffende Personen met een handicap staat het volgende: ďIn overleg met de Directie-generaal zal ook nagegaan worden welke maatregelen genomen kunnen worden om misbruik van en fraude met parkeerkaarten tegen te gaan.Ē Even verder gevolgd door ďIk zal daarom, in overleg met mijn collegaís van Binnenlandse Zaken en van Mobiliteit, een ministeriŽle omzendbrief uitgeven die herinnert aan de gebruiksvoorwaarden voor de voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. Samen met mijn collega van Mobiliteit zal ik bovendien onderzoeken of het mogelijk is een sensibiliseringscampagne te houden die gericht is op de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers, waartoe personen met een handicap behoren, waarin ook het respect voor de voorbehouden parkeerplaatsen in zal voorkomen.Ē (Jean-Marc Delizťe, Algemene Beleidsnota Personen met een handicap, Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 30 oktober 2009, DOC 52 2225/004, blz. 20).

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen::

1.Beschikt u over cijfergegevens betreffende het aantal overtredingen in ons land bij het gebruik van parkeerkaarten voor gehandicapten in 2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010, opgesplitst per gewest en politiezone en naar categorie?

2.Hoeveel van die overtreders mochten zich nadien verantwoorden voor de rechter? Welke sanctie werd hen opgelegd?

3.Kunt u al meedelen welke maatregelen kunnen en zullen getroffen worden om misbruik van en fraude met parkeerkaarten voor gehandicapten tegen te gaan? Indien niet, waarom niet en binnen welke termijn acht u het mogelijk wel een antwoord te kunnen verstrekken?

4.Kunt u de stand van zaken meedelen betreffende de vermelde ministeriŽle omzendbrief en sensibiliseringscampagne?

Antwoord ontvangen op 14 juni 2011 :

1. De Directie-generaal is enkel bevoegd voor het onderzoek naar de mogelijke rechten op en het uitreiken van de parkeerkaarten. De dienst heeft geen enkele politiebevoegdheid op dit vlak en beschikt niet over cijfergegevens in verband met overtredingen.

2. Zie antwoord op vraag 1.

3. De parkeerkaart zal in de toekomst worden voorzien van een hologram. Dit zal toelaten de echte parkeerkaarten te onderscheiden van de kopieën.

4. Zoals aangegeven in mijn beleidsnota had ik hierover overleg met de ministers Schouppe en Turtelboom. We hadden gepland samen een omzendbrief te sturen naar de burgemeesters en de politiezones om op dit probleem te wijzen, maar dit project heeft geen ingang kunnen vinden door de val van de regering.

Met staatssecretaris Schouppe was zelfs een wijziging van de wegcode gepland om de overtredingen tegen de parkeerplaatsen voor personen met een handicap strenger te bestraffen.

Dat zat in het pakket maatregelen voor personen met een handicap van de ministerraad die eind april 2010 had moeten plaatsvinden.