Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-142

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 september 2010

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Personenwagens - Kilometertellers - Vervalsing

automobiel
meetapparaat
fraude
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

20/9/2010 Verzending vraag
19/10/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-141

Vraag nr. 5-142 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er zou in ons land nogal wat gesjoemeld worden met de kilometertellers van personenwagens.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1.Hoeveel gevallen van vervalsing van kilometertellers werden er in 2007, 2008, 2009 en 2010 vastgesteld door de Belgische autokeuringscentra (opgesplitst per gewest) ?

2.Hoeveel van deze gevallen (opgesplitst per gewest) werden door de keuringscentra overgemaakt aan de politie of aan het parket?

3.In hoeveel van de gevallen (opgesplitst per gewest) kwam het tot een strafrechtelijk vervolg?

4.In hoeveel gevallen (opgesplitst per gewest) werd overgegaan tot inbeslagname en/of verbeurdverklaring van het voertuig?

5.Kan aan de politie of aan het parket geen instructie worden gegeven om de voertuigen waarvan onomstotelijk wordt vastgesteld dat de kilometerteller werd vervalst, onmiddellijk in beslag te nemen?

6.Welke initiatieven heeft de regering al genomen om deze praktijken een halt toe te roepen?

Antwoord ontvangen op 19 oktober 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

De wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen stelt de vervalsing van de kilometerteller strafbaar. Het toezicht op deze wet werd niet toevertrouwd aan de erkende instellingen voor technische keuring maar wel aan de Algemene directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.

Voor meer informatie terzake verwijs ik dus naar de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen.