Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1366

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 15 februari 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Elektrische voertuigen - Fiscale gunstmaatregelen - Bedragen - Vervanging door een onmiddellijke premie

elektrisch voertuig
belastingaftrek
officiŽle statistiek
registratie van een voertuig

Chronologie

15/2/2011 Verzending vraag
16/3/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1367

Vraag nr. 5-1366 d.d. 15 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft in de begroting 2010 enkele fiscale gunstmaatregelen voorzien voor elektrische voertuigen. Particulieren kunnen bij aankoop van een elektrische wagen een belastingvermindering van 30 % (met een maximum van 9 000 euro) krijgen. Daarnaast is ook een belastingvermindering van 40 % mogelijk voor de installatie van publiek toegankelijke laadpalen aan de woning (hier met een maximum van 250 euro). Alleen moet de aankoper een jaar wachten op zijn geld, zo staat te lezen in een publicatie van de Belgische automobielfederatie, FEBIAC. " Wie in 2011 een elektrische wagen koopt, kan dit pas aangeven in zijn belastingaangifte van aanslagjaar 2012, waarna het nog enkele maanden duurt alvorens je de afrekening van je belastingen ontvangt; "

Met die lange wachttermijn in acht genomen, ijvert FEBIAC ervoor om de belastingvermindering te vervangen door een onmiddellijke premie bij aankoop.

Bedrijven kunnen eveneens genieten van een aantal fiscale maatregelen zoals een kostenaftrekbaarheid van 120 % voor voertuigen zonder CO2-uitstoot, alsook een verhoogde aftrek en versnelde afschrijving van investeringen in oplaadinfrastructuur.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel elektrische voertuigen werden ingeschreven in 2008, 2009 en 2010, graag met de vermelding of het om particuliere, bedrijfs-, of overheidsvoertuigen gaat?

2) Welke bedrag aan fiscale maatregelen (met een opsplitsing naar de verschillende gunstmaatregelen) werd uitgekeerd voor de aankoop van elektrische wagens in 2008, 2009 en 2010? In hoeveel gevallen was de aankoper een particulier, een bedrijf of een overheidsdienst of -instelling?

3) Welk standpunt neemt de geachte staatssecretaris in over de vraag van FEBIAC om de belastingvermindering te vervangen door een onmiddellijke premie bij aankoop?

4) Het is algemeen bekend dat de automobielsector doorheen een moeilijke periode gaat. Bovendien zijn dergelijke maatregelen nodig om de concurrentiekracht te vergroten in vergelijking met de " gewone " wagens. IJvert hij daarom voor een behoud van deze fiscale maatregelen op langere termijn?

Antwoord ontvangen op 16 maart 2011 :

1) Het aantal jaarlijks ingeschreven voertuigen wordt in onderstaande tabellen weergegeven :2008

2009

2010

Voitures

Personenwagens

Particuliers

Particulieren

0

0

2

Entreprises Privés

Privé-Bedrijven

0

0

45

Entreprises publiques Overheden

0

0

0

Camionettes

Bestelwagens

Particuliers

Particulieren

0

1

0

Entreprises Privés

Privé-Bedrijven

0

1

5

Entreprises publiques Overheden

3

4

5

Indéfini

Onbepaald

7

0

0

Twee-, drie- en vierwielers

Particuliers

Particulieren

0

8

4

Entreprises Privés

Privé-Bedrijven

0

12

39

Entreprises publiques Overheden

0

0

12

Indéfini

Onbepaald

17

0

0

Autres

Anderen

Particuliers

Particulieren

0

24

20

Entreprises Privés

Privé-Bedrijven

7

88

42

Entreprises publiques Overheden

0

3

2

Indéfini

Onbepaald

118

0

0

Total

Totaal


152

141

176

Voor de antwoorden op de vragen 2), 3) en 4 verwijs ik u naar mijn collega de staatssecretaris voor de Milieufiscaliteit.