Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-125

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 10 september 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Zelfstandigen - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Faillissementen - Aantallen

zelfstandig beroep
faillissement
kleine en middelgrote onderneming
sociale bijdrage
officiŽle statistiek

Chronologie

10/9/2010 Verzending vraag
30/11/2010 Antwoord

Vraag nr. 5-125 d.d. 10 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Faillissementen kunnen ambtshalve worden uitgesproken of op verzoek van een schuldeiser.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel dagvaardingen in faillissement werden in 2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010 betekend op verzoek van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), met opsplitsing per rechtbank van koophandel en met opsplitsing naargelang de aard van de schuld (BTW, inkomstenbelastingen, vennootschapsbelastingen, accijnzen,Ö)?

2. Hoeveel bedrijven en zelfstandigen werden naar aanleiding van die eisen ook werkelijk failliet verklaard?

3. Hoeveel bedroegen de achterstallige schulden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (met de opsplitsing zoals onder 1. gevraagd) op het ogenblik van de faillietverklaring? Hoeveel bedroeg de gemiddelde achterstal naargelang het om een zelfstandige, een kmo, een onderneming van meer dan 50 en minder dan 250 werknemers en een onderneming van meer dan 250 werknemers ging?

4. Hoeveel bedroeg de gemiddelde wachttermijn (vanaf het ontstaan van de schuld) vooraleer men tot dagvaarding in faillissement overging, naargelang het om een zelfstandige, een KMO, een onderneming van meer dan 50 en minder dan 250 werknemers en een onderneming van meer dan 250 werknemers ging?

Antwoord ontvangen op 30 november 2010 :

Hierna volgen de verschillende elementen van antwoord op uw vraag :

  1. In onderstaande tabel vindt u het aantal dagvaardingen per jaar en per gerechtelijk arrondissement.

Jaar

dagvaarding

Code gerechtelijk

arrondissement

Gerechtelijk

arrondissement

Aantal

dagvaardingen

2007

100

Brussel

413

2007

110

Leuven

14

2007

120

Nijvel

51

Jaar

dagvaarding

Code gerechtelijk

arrondissement

Gerechtelijk

arrondissement

Aantal

dagvaardingen

2007

200

Antwerpen

76

2007

210

Mechelen

15

2007

220

Turnhout

11

2007

300

Hasselt

16

2007

310

Tongeren

8

2007

400

Dendermonde

15

2007

410

Gent

35

2007

420

Oudenaarde

9

2007

500

Brugge

26

2007

510

Ieper

2

2007

520

Kortrijk

13

2007

530

Veurne

6

2007

600

Charleroi

90

2007

610

Bergen

55

2007

620

Doornik

37

2007

700

Eupen

2

2007

710

Hoei

5

2007

720

Luik

80

2007

730

Verviers

8

2007

800

Aarlen

11

2007

810

Marche-en-Famenne

5

2007

820

Neufchâteau

7

2007

900

Dinant

15

2007

910

Namen

38

TOTAAL : 1063


Jaar

dagvaarding

Code gerechtelijk

arrondissement

Gerechtelijk

arrondissement

Aantal

dagvaardingen

2008

100

Brussel

462

2008

110

Leuven

15

2008

120

Nijvel

49

2008

200

Antwerpen

64

2008

210

Mechelen

10

2008

220

Turnhout

14

2008

300

Hasselt

18

2008

310

Tongeren

14

2008

400

Dendermonde

11

2008

410

Gent

40

2008

420

Oudenaarde

11

2008

500

Brugge

24

2008

510

Ieper

5

2008

520

Kortrijk

8

2008

530

Veurne

8

2008

600

Charleroi

76

2008

610

Bergen

38

2008

620

Doornik

26

2008

700

Eupen

1

2008

710

Hoei

11

2008

720

Luik

105

2008

730

Verviers

15

2008

800

Aarlen

6

2008

810

Marche-en-Famenne

5

2008

820

Neufchâteau

6

2008

900

Dinant

17

2008

910

Namen

31

TOTAAL : 1090


Jaar

dagvaarding

Code gerechtelijk

arrondissement

Gerechtelijk

arrondissement

Aantal

dagvaardingen

2009

100

Brussel

463

2009

110

Leuven

17

2009

120

Nijvel

56

2009

200

Antwerpen

99

2009

210

Mechelen

9

2009

220

Turnhout

16

2009

300

Hasselt

31

2009

310

Tongeren

17

2009

400

Dendermonde

5

2009

410

Gent

54

2009

420

Oudenaarde

4

2009

500

Brugge

29

2009

510

Ieper

1

2009

520

Kortrijk

29

2009

530

Veurne

8

2009

600

Charleroi

109

2009

610

Bergen

50

2009

620

Doornik

40

2009

700

Eupen

5

2009

710

Hoei

8

2009

720

Luik

93

2009

730

Verviers

8

2009

800

Aarlen

15

2009

810

Marche-en-Famenne

8

2009

820

Neufchâteau

13

2009

900

Dinant

24

2009

910

Namen

48

TOTAAL : 1263


Jaar

dagvaarding

Code gerechtelijk

arrondissement

Gerechtelijk

arrondissement

Aantal

dagvaardingen

2010

100

Brussel

276

2010

110

Leuven

10

2010

120

Nijvel

22

2010

200

Antwerpen

60

2010

210

Mechelen

8

2010

220

Turnhout

10

2010

300

Hasselt

23

2010

310

Tongeren

5

2010

400

Dendermonde

6

2010

410

Gent

24

2010

420

Oudenaarde

4

2010

500

Brugge

16

2010

510

Ieper

1

2010

520

Kortrijk

7

2010

530

Veurne

1

2010

600

Charleroi

47

2010

610

Bergen

39

2010

620

Doornik

21

2010

700

Eupen

4

2010

710

Hoei

9

2010

720

Luik

56

2010

730

Verviers

16

2010

800

Aarlen

4

2010

810

Marche-en-Famenne

5

2010

820

Neufchâteau

5

2010

900

Dinant

12

2010

910

Namen

19

TOTAAL : 710

Ik vestig uw aandacht op het feit dat het om het werkelijke aantal dagvaardingen gaat en dat dit niet noodzakelijk overeenstemt met het aantal werkgevers aangezien een werkgever meerdere keren gedagvaard kan zijn.

  1. U vindt in onderstaande tabel het aantal werkgevers die failliet verklaard werden naargelang het gaat om ondernemingen of zelfstandigen.

Jaar

dagvaarding

Code soort

werkgever

Soort

werkgever

Aantal failliete werkgevers

2007

PM

Ondernemingen

750

2007

PP

Zelfstandigen

66

2008

PM

Ondernemingen

790

2008

PP

Zelfstandigen

63

2009

PM

Ondernemingen

855

2009

PP

Zelfstandigen

104

2010

PM

Ondernemingen

351

2010

PP

Zelfstandigen

31

Op te merken valt nog dat niet met zekerheid kan worden gesteld dat al deze werkgevers failliet verklaard werden ingevolge de dagvaarding van de RSZ.

Het is immers mogelijk dat de dagvaarding eerst van een derde uitging en dat de werkgever failliet werd verklaard ingevolge deze dagvaarding en niet ingevolge die van de RSZ.

  1. U vindt in onderstaande tabel het antwoord op uw eerste subvraag :

Jaar

dagvaarding

Bijdragen

Verhogingen

Interesten

Totaal

2007

38.565.684,89

5.295.909,17

3.238.172,5

47.099.766,56

2008

35.201.524,09

4.495.810,52

2.842.808,80

42.540.143,41

2009

35.543.330,70

5.361.176,33

3.969.881,25

44.874.388,28

2010

11.646.750,24

1.578.915,17

991.388,33

14.217.053,74

U vindt in onderstaande tabel het antwoord op uw tweede subvraag :

Jaar

dagvaarding

Code

belang

Belang

Gemiddelde

van de

bijdragen

Gemiddelde

van de

verhogingen

Gemiddelde

van de interesten

Gemiddelde

van het

totaal

2007

1

{0-4}

18349,69

2902,02

2241,01

23492,71

2007

2

{5-9}

61592,88

8284,22

4959,17

74836,27

2007

3

{10-19}

121860,4

14591,27

9830,6

146282,26

2007

4

{20-49}

230901,04

30194,77

13957,43

275053,24

2007

5

{50-99}

520179,09

72572,6

34574,28

627325,96

2007

6

{100-199}

1622747,27

167249,98

43104,66

1833101,91

2008

1

{0-4}

17.421,95

2.555,74

1.798,39

21.776,09

2008

2

{5-9}

57.976,98

7.864,74

4.774,73

70.616,45

2008

3

{10-19}

100.765,34

12.804,46

7.000,51

120.570,31

2008

4

{20-49}

328.024,37

36.467,77

22.698,84

387.190,97

2008

5

{50-99}

560.932,75

57.179,42

30.625,46

648.737,63

Jaar

dagvaarding

Code

belang

Belang

Gemiddelde

van de

bijdragen

Gemiddelde

van de

verhogingen

Gemiddelde

van de interesten

Gemiddelde

van het

totaal

2008

6

{100-199}

560.075,58

59.725,90

35.302,20

655.103,68

2009

1

{0-4}

15.346,64

2.414,54

1.695,92

19.457,11

2009

2

{5-9}

63.393,29

8.454,36

8.715,81

80.563,46

2009

3

{10-19}

137.321,95

20.244,97

10.608,78

168.175,70

2009

4

{20-49}

226.568,74

34.562,95

16.506,40

277.638,09

2009

5

{50-99}

430.201,89

82.639,98

151.092,88

663.934,75

2009

6

{100-199}

578.733,16

82.334,21

37.386,48

698.453,85

2010

1

{0-4}

13.514,29

2.028,81

1.333,17

16.876,26

2010

2

{5-9}

43.255,24

5.400,79

3.498,84

52.154,86

2010

3

{10-19}

102.647,04

12.862,41

5.916,28

121.425,73

2010

4

{20-49}

223.369,79

27.393,06

24.950,34

275.713,19

2010

5

{50-99}

530.886,31

76.284,13

25.179,00

632.349,44

In deze tabel zijn enkel de verschillende categorieën van ondernemingen die wel degelijk failliet zijn gegaan vermeld. Om die reden ontbreekt de categorie ondernemingen met 200 werknemers en meer. Op te merken valt ook dat geen enkele onderneming tussen de 100 en 199 werknemers in 2010 failliet verklaard werd.

  1. Hierna vindt u een lijst met het gemiddeld aantal dagen verstreken tussen het ontstaan van de schuld verbonden aan de dagvaarding en het mandaat verleend door de RSZ aan zijn raadsman om over te gaan tot dagvaarding in faillissement. De juiste datum van de dagvaarding is niet beschikbaar in het systeem van de RSZ.

De cijfers hebben betrekking op de werkgevers die failliet verklaard werden (werkgevers vermeld in tabel nr. 2).

Jaar

dagvaarding

Code

Belang

Belang

Aantal failliet

verklaarde werkgevers

Gemiddelde termijn

in dagen

2007

1

{0-4}

618

951

2007

2

{5-9}

96

755

2007

3

{10-19}

52

737

2007

4

{20-49}

41

588

2007

5

{50-99}

8

729

2007

6

{100-199}

1

165

2008

1

{0-4}

684

901

2008

2

{5-9}

82

911

2008

3

{10-19}

52

660

2008

4

{20-49}

27

781

2008

5

{50-99}

7

493

2008

6

{100-199}

1

438

2009

1

{0-4}

758

868

2009

2

{5-9}

108

871

2009

3

{10-19}

59

818

2009

4

{20-49}

28

648

2009

5

{50-99}

4

2279

2009

6

{100-199}

2

580

2010

1

{0-4}

305

739

2010

2

{5-9}

44

690

2010

3

{10-19}

19

564

2010

4

{20-49}

11

583

2010

5

{50-99}

3

405

Er kan nog worden vermeld dat de datum waarop de schuld ontstaat niet altijd overeenstemt met het boeken van deze schuld. Een verandering in de aangifte van het jaar 2003 kan aldus worden vastgesteld tijdens een controle van de inspectie in 2006. De schuld wordt dan geboekt in 2006 en kan leiden tot een dagvaarding in faillissement in 2006 alhoewel de schuld in 2003 ontstaan is.