Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11384

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 23 april 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Politie - Openbare weg - Teruggevonden fietsen en bromfietsen - Evolutie

tweewielig voertuig
diefstal
gemeentepolitie
officiŽle statistiek

Chronologie

23/4/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-11384 d.d. 23 april 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds eerder stelde ik de geachte minister de vraag hoeveel fietsen en bromfietsen er (per politiezone) in 2009, 2010, 2011 en 2012 door de politie op de openbare weg werden gevonden (schriftelijke vraag nr. 5-9435 d.d. 28 juni 2013).

Ik mocht dienaangaande het aantal geregistreerde feiten inzake fietsdiefstal en bromfietsdiefstal voor de periode 2009-2012, per politiezone, bekomen.

Dienvolgens had ik graag nog van de geachte minister vernomen of zij over gegevens beschikt waaruit blijkt hoeveel fietsen / bromfietsen er in de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 door de politie op de openbare weg werden teruggevonden. Kan zij deze cijfers opdelen per politiezone?