Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11383

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 23 april 2014

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinverbinding Koksijde Geraardsbergen - Stiptheid - Afschaffingen - Klachten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
arbeidsduur
spoorwegnet
bemiddelaar

Chronologie

23/4/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-11383 d.d. 23 april 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Men meldt mij dat de reizigers die van Koksijde naar Geraardsbergen sporen vaak geconfronteerd worden met vertragingen, met alle gevolgen vandien.

Om van Koksijde naar Geraardsbergen te sporen dient men klaarblijkelijk over te stappen ofwel in Lichtervelde, Kortrijk en Zottegem, ofwel in Lichtervelde en Zottegem, ofwel -wat betreft de weekends- in Gent.

De laatste maanden zouden de verbindingen allesbehalve "corresponderen". Men spreekt er zelfs over als zou er met Geraardsbergen geen rekening meer worden gehouden. Te pas en te onpas blijkt er wel één trein vertraging te hebben, of rijdt deze -om welke reden ook- stapvoets, waardoor de aansluitende verbinding wordt "verbroken" met alle ongenoegen en dikwijls organisatorische beslommeringen tot gevolg.

Graag had ik van de geachte minister vernomen:

1) Is hij op de hoogte van deze problematiek, wat betreft voornoemde verbinding(en) in het bijzonder?

2) Hoeveel klachten ontving de ombudsdienst van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) (in de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014) over de verbinding Koksijde - Geraardsbergen, hetzij via Lichtervelde - Kortrijk - Zottegem, hetzij via Lichtervelde - Zottegem of nog, via Gent? Hoeveel van deze klachten handelden over afgeschafte treinen, hoeveel over vertragingen en hoeveel over treinen in een andere (verminderde) samenstelling? Welke conclusies trekt de geachte minister uit deze klachten? Meent de NMBS hieromtrent maatregelen te kunnen nemen?

3) Hoeveel treinen werden op voormelde verbindingen afgeschaft en wat was de gemiddelde stiptheid?