Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11381

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 18 april 2014

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Nummerplaat - Diefstal - Directie inschrijving van voertuigen - Afleveren van een nieuwe nummerplaat - Doorlooptijd - Procedure

registratie van een voertuig
diefstal

Chronologie

18/4/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-11381 d.d. 18 april 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar verluidt is het vrij moeilijk om na de diefstal van een nummerplaat een nieuwe nummerplaat te bemachtigen bij de Directie inschrijving van voertuigen (DIV). Dit heeft als gevolg dat de eigenaar van het voertuig waarvan de nummerplaat ontvreemd werd gedurende ettelijke weken dat voertuig niet kan gebruiken, met alle gevolgen van dien.

1) Hoeveel dossiers werden in 2011, 2012, 2013 en eerste kwartaal 2014 binnen de DIV opgestart, waarbij de eigenaars van een voertuig waarvan de nummerplaat werd gestolen een nieuwe nummerplaat aanvroegen?

2) Hoe lang bedroeg de gemiddelde doorlooptijd tijdens de voormelde jaren om een nieuwe nummerplaat af te leveren na de diefstal ervan?

3) Ziet de geachte staatssecretaris mogelijkheden om de procedure tot het bekomen van een nieuwe nummerplaat na de diefstal ervan te verkorten? Zo ja, hoe denkt hij dat te kunnen doen?