Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11327

van Hassan Bousetta (PS) d.d. 4 april 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

de bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen BelgiŽ en Marokko

Marokko
bilaterale overeenkomst
sociale zekerheid

Chronologie

4/4/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4649

Vraag nr. 5-11327 d.d. 4 april 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de regeringsverklaring van dinsdag 15 oktober 2013 heeft de eerste minister aangekondigd dat we in 2014 vijftig jaar Turkse en Marokkaanse migratie vieren. De akkoorden met de landen van oorsprong over de rekrutering van arbeidskrachten herinneren ons eraan dat Belgie buitenlandse arbeidskrachten nodig had en dat deze ruim hebben bijgedragen tot onze welvaart.

Met Marokko werd in 1968 een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid ondertekend.

De Belgisch-Marokkaanse overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft betrekking op werknemers en bepaalde categorieŽn ambtenaren : voor een Belgische werknemer die in Marokko werkt zal de Marokkaanse socialezekerheidswetgeving van toepassing zijn en voor een Marokkaanse werknemer die in BelgiŽ werkt, zal de Belgische socialezekerheidswetgeving van toepassing zijn (behalve enkele uitzonderingen die opgenomen zijn in het verdrag, bijvoorbeeld in geval van detachering).

De viering van vijftig jaar Marokkaanse migratie in BelgiŽ, die in de eerste plaats gericht is op Marokkaanse werknemers en hun familie, lijkt me het gepaste moment om een stand van zaken op te maken van de toepassing van de bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid en de eventuele updating ervan. Naar het schijnt zijn hierover onderhandelingen tussen beide landen. (zie http://www.yabiladi.com/articles/details/7658/maroc-belgique-nouvelle-convention-bilaterale.html).

Kan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ons een huidige stand van zaken geven van de bilaterale gesprekken die aan de gang zijn over de herziening van de overeenkomst? Wordt tevens het probleem besproken van de terugbetaling van de gezondheidskosten bij een verblijf in het buitenland dat langer duurt dan drie maanden voor Marokkanen van de derde leeftijd en Belgen die in Marokko verblijven?