Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11301

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 maart 2014

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Snelheidsbeperkingen - Zone 30 - Overtredingen - Ongevallen - Controles - Straffen - Campagne

snelheidsvoorschriften
overtreding van het verkeersreglement
officiŽle statistiek
ongeval bij het vervoer

Chronologie

28/3/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-11301 d.d. 28 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zich houden aan de snelheidslimiet in een zone 30 lijkt voor veel bestuurders vaak een moeilijke taak. Met deze zones, die zich vaak rond scholen bevinden, wil men het risico op zware accidenten verminderen. De kans dat voetgangers of fietsers een aanrijding aan 30 km/uur overleven is 98 % terwijl dit aan 50 km/uur nog maar 24 % is. In Brussel heeft men in 2013 meer gerichte controles aan deze zones verricht, in het derde trimester van 2013 leverde dit 5500 processen-verbaal op.

1) Hoeveel snelheidsovertredingen werden in 2011, 2012, 2013 en het eerste trimester van 2014 vastgesteld in een zone 30?

2) Hoeveel ongevallen vonden plaats in een zone 30 tijdens deze jaren? Opgedeeld per jaar en soort accident (materiŽle schade, verwondingen, dodelijk) Is er ook cijfermateriaal beschikbaar over het aantal van deze ongevallen die te wijten zijn aan een te hoge snelheid?

3) Hoeveel controles werden in 2011, 2012, 2013 en het eerste trimester van 2014 verricht in de zones 30? (Opgedeeld per provincie)

4) Welke straffen staan op het overtreden van de snelheidslimiet in een zone 30?

5) Is er een nationale campagne die bestuurders wijst op het gevaar van te snel rijden in een zone 30? Wordt hiervoor samengewerkt met andere instituten (scholen)?