Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11190

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 26 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Gemeentelijke taksen - Openbare veiligheid - Wielerwedstrijden - Voetbalwedstrijden - Politie-inzet

gemeentepolitie
lokale belasting
sportmanifestatie
sportorganisatie
openbare veiligheid

Chronologie

26/2/2014 Verzending vraag
22/4/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11191

Vraag nr. 5-11190 d.d. 26 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er is heel wat commotie ontstaan in de wielerwereld, omdat de gemeente Heuvelland (met de Kemmelberg) een taks zal innen voor de doortocht van wielerwedstrijden. Voor wie de wielersport een ver-van-mijn-bed-show is, vindt dat misschien logisch. Uiteraard een heel ander geluid bij de organisatoren van (vooral kleinere) wielerwedstrijden. Beide hebben ongetwijfeld argumenten om hun stelling te staven.

Een gedeelte van deze taks zal ongetwijfeld worden voorbehouden voor de kosten van het handhaven van de openbare orde.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen:

1) Hoeveel kosten gaan er per jaar op aan de politie-inzet bij voetbalwedstrijden in eerste en tweede klasse? Welke bedragen betrof dit voor de seizoenen 2010 tot heden?

2) Kunnen/mogen de lokale overheden deze kosten van politie-inzet verhalen op de organisatoren van onder meer deze voetbalwedstrijden? Waarom (niet)? Kan hierin (eventueel onder de vorm van een taks) (in)direct worden voorzien?

Antwoord ontvangen op 22 april 2014 :

1. Hoeveel kosten gaan er per jaar op aan de politie-inzet bij voetbalwedstrijden in eerste en tweede klasse? Welke bedragen betrof dit voor de seizoenen 2010 tot heden?

Voor wat betreft het aantal politiemensen die werden ingezet voor de veiligheid van de voetbalwedstrijden in eerste en tweede klasse sinds 2010, kunnen volgende cijfers meegedeeld worden:

Het is onmogelijk een exacte kostprijs te geven, aangezien deze afhangt van diverse factoren zoals anciënniteit van de ingezette manschappen, aantal gepresteerde uren, het moment waarop de wedstrijd plaatsvond, etc. Bovendien stijgen de lonen ook door indexatie en andere mechanismes. De inzet is de afgelopen seizoenen in eerste en tweede klasse globaal gezien relatief stabiel gebleven (maar wel gedaald met circa 45 % in vergelijking met zo’n acht seizoenen geleden). De totale prijs voor deze politie-inzet kan geschat worden op circa 5.300.000 euro per seizoen.

2. Kunnen/mogen de lokale overheden deze kosten van politie-inzet verhalen op de organisatoren van onder meer deze voetbalwedstrijden? Waarom (niet)? Kan hierin (eventueel onder de vorm van een taks) (in)direct worden voorzien.

Wat betreft mijn bevoegdheden, kan ik meedelen dat er momenteel nog geen bij Koninklijk besluit bepaalde lijst voorhanden is met de opdrachten van bestuurlijke politie waarvoor een vergoeding kan worden geïnd bij de organisatoren.