Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11179

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 24 februari 2014

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Drones - CommerciŽle gebruik - Wetgeving - Koninklijk besluit - Beperkingen - Sectorvereniging van de onbemande luchtvaart

vliegtuig
luchtverkeer
nieuwe technologie
eerbiediging van het privť-leven
drone

Chronologie

24/2/2014 Verzending vraag
7/5/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-11179 d.d. 24 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit antwoord op eerder gestelde mondelinge vragen (nr. 5-1315 en nr. 5-1319) blijkt dat een tekst van koninklijk besluit klaar is om het commerciŽle gebruik van de zogenaamde "drones" te regelen. Het nieuwe ontwerp van reglementering zou tevens volledig gebaseerd zijn op de huidige privacy-reglementering die van toepassing is op de mobiele camera's die door de politie worden gebruikt. Daarenboven zou het gebruik van drones enkel mogelijk kunnen zijn met respect voor strikte modaliteiten die de veiligheid van de andere gebruikers van het luchtruim moeten garanderen.

In de geschreven pers lees ik inmiddels dat deze aankomende wetgeving, onder invloed van (onder meer) de administratie, veel te beperkt zou zijn om aan de economische verwachtingen van de sector en de veiligheidsnoden te voldoen en dat deze niet zou beantwoorden aan de technologische mogelijkheden.

1) Erkent de geachte staatssecretaris dat voornamelijk Belgocontrol, Defensie en het DGLV de laatste hand hebben gehad in het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit (tot regeling van het commerciŽle gebruik van onbemande vliegtuigjes)? Werd hierbij voorbij gegaan aan een reeds eerder moeilijk bekomen compromistekst waarbij tevens de sectorvereniging van de onbemande luchtvaart (BeUAS) werd betrokken? Kan hij zijn antwoord toelichten?

2) Is hij op de hoogte van de verzuchtingen van BeUAS aangaande commerciŽle doeleinden (van drones)? Houdt het voorliggend ontwerp hiermee voldoende rekening? Waarom (niet)?

3) Acht de geachte staatssecretaris het nog wenselijk en/of nuttig BeUAS ter zake (nogmaals) te consulteren? Kan hiermee desgevallend nog rekening worden gehouden in het voorliggende ontwerp van wetgeving?

Antwoord ontvangen op 7 mei 2014 :

1. Na overleg met Belgocontrol, DG Luchtvaart en Defensie werd er gekozen voor het bewerkstelligen van een compromis op korte termijn om de vliegveiligheid van alle luchtruimgebruikers te kunnen blijven garanderen. Onbemande luchtvaartuigen kunnen ingezet worden maar met redelijk strikte beperkingen.

2.1. De Staatsecretaris is op de hoogte van de verzuchtingen van BeUAS aangaande commerciële doeleinden.

2.2. Het voorliggend ontwerp houdt hiermee rekening, in de mate van het mogelijke, met de bedoeling om economische zekerheid van alle stakeholders te vrijwaren.

2.3. Er is in een latere fase voorzien om onderhandelingen op te starten om in de mate van het mogelijke de noden van de sector tegemoet te komen.

3.1. BeUAS werd geconsulteerd.

3.2. Men heeft rekening gehouden met BeUAS advies in het koninklijk besluit.