Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11167

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 februari 2014

aan de minister van Justitie

Snelheidscontroles - "Speedoperaties" - Opeenvolgende flitsposten - Opportuniteit - Eenheid van opzet - Vervolgingsbeleid

snelheidsvoorschriften
gerechtelijke vervolging
verkeerscontrole
politiecontrole

Chronologie

20/2/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-11167 d.d. 20 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin deze maand werden de zogenaamde "speedoperaties" aangekondigd als "het nieuwe wapen" tegen snelheidsduivels.

Dit systeem bestaat blijkbaar uit het plaatsen van verschillende flitsposten kort na elkaar.

Door flitsposten kort na elkaar op te stellen bestaat de kans dat te snel rijdende automobilisten -op deze korte afstand- meermaals worden geflitst. Zij zouden meerdere onmiddellijke inningen toegestuurd kunnen krijgen; zo werd althans gecommuniceerd.

In dit verband had ik graag van de minister vernomen:

1) Is zij op de hoogte van deze manier van uitvoeren van snelheidscontroles? Acht de minister deze controles opportuun? Waarom (niet)?

2) Is of kan er in geval van een zogenaamde "speedoperatie" geen sprake van eenheid van opzet (zijn)? Waarom (niet)?

3) Welk vervolgingsbeleid hanteren de parketten en/of zullen deze ter zake hanteren?