Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11148

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 18 februari 2014

aan de minister van Justitie

Juweliers - Overvallen - Gevolgen - Daders - Buit - Bewakings- en alarmmateriaal

diefstal
beveiliging en bewaking
sieraden en edelsmeedkunst
gerechtelijke vervolging
georganiseerde misdaad
buitenlandse staatsburger
officiŽle statistiek

Chronologie

18/2/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11147

Vraag nr. 5-11148 d.d. 18 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Juweliers worden wegens hun waardevolle koopwaar vaak geviseerd door dieven. Al jaren bericht de media over gewelddadige overvallen op juweliers. De daders maken dikwijls gebruik van vuurwapens om de eigenaars onder bedwang te houden. Veel uitbaters van een juwelenzaak voelen zich daarom de jongste jaren steeds onveiliger in hun eigen winkel.

Mijn vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken :

1) Hoeveel overvallen werden gepleegd op juweliers in 2011, 2012 en 2013? Kan de minister dit opsplitsen in gewapende en niet gewapende overvallen?

2) In hoeveel gevallen raakte het slachtoffer fysiek gewond na de overval?

3) Hoeveel daders werden gevat in 2011, 2012 en 2013? Gaat het hier vaak over georganiseerde criminele bendes of om kleinere dieven?

4) Hoeveel van de daders werden tijdens de overval zelf gewond na zelfverdediging van het slachtoffer?

5) Hoeveel van de gevatte daders waren buitenlanders? Over welke nationaliteiten gaat het hier?

6) Wat was de gemiddelde buit na een overval, dit voor de jaren 2011, 2012 en 2013?

7) Worden aan juweliers bepaalde regels opgelegd inzake de installatie van bewakings- en alarmmateriaal?

Mijn vraag aan de minister van Justitie :

8) Hoeveel van de onder drie vermelde dossiers werden door het parket geseponeerd en hoeveel ervan werden voor de rechtbank gebracht?