Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11146

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 18 februari 2014

aan de minister van Justitie

Jongeren - Pestgedrag - Klachten - Opvang - Preventie - Straffen

psychologische intimidatie
jongere
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek

Chronologie

18/2/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11145

Vraag nr. 5-11146 d.d. 18 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Nieuwsblad van 15 februari 2014 lezen we: "Alle preventiecampagnes ten spijt blijft pesten op school een groot probleem. 34.500 Vlaamse kinderen en jongeren worden wekelijks gepest, soms met ernstige gevolgen. Dat bleek deze week nog, toen B. uit Erpe-Mere geen andere uitweg zag dan zelfdoding."

Hierbij de volgende vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken :

1) Hoeveel klachten werden in 2011, 2012 en 2013 ingediend wegens pestgedrag door en tegen jongeren?

2) Zijn cijfers beschikbaar over de aard van die klachten? Voor verbaal pesten, fysiek pesten, cyberpesten?

3) Is men van oordeel dat het straffen voor pesten, zeker bij jongeren, voldoende ernstig wordt genomen? Worden de slachtoffers verder begeleid of doorgestuurd naar organisaties die deze personen kunnen opvangen?

4) Velen vinden de campagnes tegen pesten "te soft" en pleiten voor campagnes die meer choqueren. Wat is het huidige budget voor campagnes tegen pesten? Is de minister van mening dat die campagnes effectief genoeg zijn?

5) In Finse scholen maakt men al een tijd gebruik van het KiVa-project (KiVa is een schoolbreed, preventief antipestprogramma), de resultaten zijn spectaculair met een vermindering van klachten met 40 %. De Belgische scholen zijn enthousiast over dit project, maar hebben niet genoeg financiŽle middelen om het effectief op te starten. Kan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken hierin een stimulerende en ondersteunende rol spelen?

Ik heb ook de volgende vragen aan de minister van Justitie :

6) Hoeveel van de klachten kregen een gerechtelijk beslag en met welk resultaat? Hoeveel zaken werden geseponeerd?

7) Tot welke straffen hebben de klachten geleid?