Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10978

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2014

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Alcoholslot - Doorbraak - Kostprijs - Activatie - Veroordelingen

alcoholisme
verkeersveiligheid
veiligheidsinrichting

Chronologie

27/1/2014 Verzending vraag
23/4/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10977

Vraag nr. 5-10978 d.d. 27 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het stond een van de afgelopen weken in de krant: er zouden op de Belgische wegen (nog maar) twee wagens rondrijden met een alcoholslot, waarvan het eerste afgelopen zomer zou zijn ge´nstalleerd. Nochtans heeft de rechter sinds 2010 de mogelijkheid om dronken bestuurders te veroordelen tot een alcoholslot en blijkt sinds 2012 een dienstencentrum actief dat het alcoholslot installeert.

Tevens vernam ik dat de kostprijs het voornaamste struikelblok vormt voor de doorbraak van het alcoholslot. Blijkbaar bedraagt die voor ÚÚn jaar om en bij de 4 000 euro.

Nederlandse berichtgeving meldde deze maand dan weer: "alcoholslot geactiveerd door ruitenwisservloeistof". Er zou een onderzoek zijn ingesteld.

Graag had ik van de geachte minister en de geachte staatssecretaris het volgende vernomen:

1) Wat zijn de redenen waarom het alcoholslot in de praktijk op zich heeft laten wachten? Wat waren de knelpunten en aan welke knelpunten dient eventueel vandaag de dag nog te worden verholpen?

2) Wat is de effectieve kostprijs van een alcoholslot? Hoe is de kostprijs berekend en wat gebeurt er indien iemand die werd veroordeeld tot een alcoholslot die kostprijs niet kan dragen?

3) Kan een (Belgisch) alcoholslot worden be´nvloed door stoffen die niet met alcoholgebruik te maken hebben? Werd met die mogelijkheid rekening gehouden? Werd er aandacht aan besteed of is een situatie zoals in Nederland (zie hoger vermeld) op heden niet uit te sluiten?

4) Hoeveel veroordelingen tot een alcoholslot werden tot op de dag van vandaag uitgesproken?

Antwoord ontvangen op 23 april 2014 :

1) De kostprijs is zeker een factor die verklaart waarom het alcoholslot bij ons niet vaker wordt opgelegd. De rechter moet ervoor open staan; hij heeft nooit de verplichting om een alcoholslot op te leggen. In feite is het meer een gunst, liefst in samenspraak met de overtreder, die niet wil geconfronteerd worden met een totaal rijverbod en het medisch onderzoek om zijn rijbewijs terug te krijgen.

Naast de kostprijs rust er ook een taboe op het rijden met een alcoholslot. Indien men rijdt met een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot, waant men zich misschien een alcoholist, terwijl het toestel net garandeert dat men nuchter rijdt. In de Scandinavische landen, waar het alcoholslot ook vaak preventief wordt gebruikt (bijvoorbeeld in bedrijfsvloten of in het openbaar vervoer), staat men al veel verder op het vlak van de sociale perceptie.

Tot slot moet de procedure van de kennisgeving door het openbaar ministerie aan de veroordeelde nog worden geautomatiseerd. Momenteel gebeurt deze kennisgeving nog manueel, hetgeen tijdrovend is. De minister van Justitie, aan wie u dezelfde vraag hebt voorgelegd, zal u hierover meer details kunnen geven.

2) De kostprijs van een alcoholslot is zeker niet gering. De aankoopprijs voor het alcoholslot zelf, de installatie ervan en de periodieke download van de gegevens, bedraagt ruim 2 500 euro voor één jaar, voor vijf jaar betreft het ruim 5 600 euro. Het toestel blijft uiteraard ook na die periode eigendom van de betrokkene. Deze kost moet de overtreder nog vóór de installatie van het toestel betalen.

Als men ervoor opteert het toestel te huren, dient men ruim 120 euro per maand te betalen, maar daarbovenop komt de installatie (ongeveer 260 euro), de prijs per download (60 euro) en voor de verwijdering van het toestel (ongeveer 120 euro).

Voor het omkaderingsprogramma bij het Belgisch Instituut voor Verkeers Veiligheid (BIVV) betaalt de betrokkene 1 210 euro voor 12 maanden, waarbij een gespreide betaling tot de mogelijkheden behoort.

De totale kostprijs voor één jaar bedraagt dus ongeveer 3 800 euro, onverminderd de eventuele geldboete en de gerechtskosten.

Als de overtreder in de loop van het programma bepaalde kosten niet meer kan betalen, zal hij dit moeten bespreken met de omkaderingsinstelling om tot een oplossing te komen, met het risico dat het programma vroegtijdig wordt stopgezet.

3) Het alcoholslot zorgt ervoor dat het voertuig enkel kan starten op basis van een negatieve menselijke ademtest. De adem wordt op fysieke kenmerken gecontroleerd. Blazen met een ballon, ballonpomp of door een filter wordt opgemerkt en geeft het startcircuit niet vrij. Indien de persoon kort voor een ademtest iets eet met alcohol (zoals praline, mondspray) of alcohol inademt (zoals ruitenwisservloeistof), zal niet alleen alcohol uit de longen maar ook van deze stoffen worden gemeten. Het gevolg is dat de alcoholconcentratie die wordt gemeten hoger is dan de werkelijke concentratie in de longen. Na enkele minuten verdwijnt dit effect volledig omdat de resterende alcohol in de mond wordt opgenomen door het lichaam, waardoor men na een volgende test zal kunnen starten. Specifiek voor wat ruitenwisservloeistof betreft, zou men kunnen wachten om deze te gebruiken tot na het starten van het voertuig (info: Dräger).

4) Op dit ogenblik begeleidt het BIVV twee personen binnen het omkaderingsprogramma bedoeld in artikel 37/1 van de wegverkeerswet. Bijgevolg kunnen we zeggen dat er op dit ogenblik twee alcoholsloten op basis van gerechtelijke veroordelingen werden geïnstalleerd.

Verder heeft het BIVV weet van een tiental veroordelingen, die echter nog ten uitvoer moeten worden gebracht. De minister van Justitie zal u hierover meer details kunnen geven.