Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10976

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Staatshoofden - Bezoeken - Veiligheidsmaatregelen - Gradaties - Kostprijs

staatshoofd
beveiliging en bewaking
Verenigde Staten
officieel bezoek
regeringsleider

Chronologie

27/1/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10976 d.d. 27 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 26 maart 2014 komt president Obama naar BelgiŽ. Er kan verondersteld worden dat dit heel wat veiligheidsmaatregelen met zich zal meebrengen.

Graag had ik van de geachte minister vernomen:

1) Brengt de komst van president Obama extra veiligheidsmaatregelen teweeg, in vergelijking met het bezoek van andere staatshoofden? Bestaat er een onderscheid in de (manier van) beveiliging van staatshoofden, bijvoorbeeld naar de aard van het bezoek, de rang van het staatshoofd of het programma van het bezoek? Zo ja, hoe onderscheiden die manieren van beveiliging zich van elkaar en aan de hand waarvan wordt de uiteindelijke (te voorziene) beveiliging bepaald?

2) Wat is de gemiddelde kostprijs aan beveiliging van een buitenlands staatshoofd? Hoeveel staatshoofden genoten de afgelopen drie jaren (2011 / 2012 en 2013) beveiliging? Wat was de kostprijs (per jaar) daarvan en door wie wordt die kost gedragen?