Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10973

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2014

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Stations - Perrons - Lage perrons - Verhoogde perrons - Vervanging - Planning - Budget - Klachten - Station van Moerbeke

spoorwegstation
faciliteiten voor gehandicapten
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Chronologie

27/1/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10973 d.d. 27 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In vele verouderde stations kent men het probleem van te lage perrons, waardoor het voor minder mobiele mensen moeilijk kan zijn de trein op te stappen. In de gemeentes rond Geraardsbergen werden de laatste jaren al enkele van die verouderde perrons verhoogd, zoals in Galmaarden en Tollembeek. Het station in Moerbeke is echter over het hoofd gezien, terwijl dit station dagelijks een grotere toestroom dan voornoemde stations kent.

1) Dit probleem doet zich in andere steden zeker ook voor. Heeft u cijfers beschikbaar over het aantal stations met lage perrons die nog moeten aangepakt worden? In welk tijdspanne wil men dit probleem in alle stations wegwerken?

2) Hoeveel klachten ontving de ombudsdienst daarover in 2012 en 2013?

3) In welk budget wordt voorzien voor het toegankelijker maken van stations?

4) Wanneer plant men het station Moerbeke aan te passen aan die problematiek?