Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10920

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 21 januari 2014

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinlijn Brussel-Centraal - Geraardsbergen, via Edingen - Overbezetting - Samenstelling - Afschaffing - Klachten - Maatregelen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur

Chronologie

21/1/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10920 d.d. 21 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Men meldt mij dat de reizigers van de spoorlijn Brussel-Centraal - Geraardsbergen, via Edingen, in de spitsuren worden geconfronteerd met overbezette treinen. In het bijzonder betreft het de treinen:

- L 1587 van 16u21 van Brussel-Centraal naar Geraardsbergen;

- P 8572 van 16u53 van Brussel-Centraal naar Geraardsbergen;

- L 1588 van 17u23 van Brussel-Centraal naar Geraardsbergen;

Reizigers dienen vanaf Brussel-Centraal recht te staan.

Bovendien blijken die treinen niet steeds met eenzelfde aantal wagons te rijden; het zijn vaak "erg kort treinen" in verhouding tot het aantal reizigers.

De treinen 's morgens op de treinlijn Geraardsbergen - Brussel-Centraal, via Edingen, blijken al niet veel beter; dikwijls moet men vanaf Tollembeek rechtstaan.

Daarenboven zouden zich met betrekking tot die treinen regelmatig vertragingen voordoen of treinen worden afgeschaft, waar "vertraging" werd gecommuniceerd.

Graag had ik van de geachte minister vernomen:

1) Hoeveel klachten ontving de ombudsdienst van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) over de lijn Brussel-Centraal - Geraardsbergen, via Edingen, in 2011, 2012 en 2013, in het bijzonder aangaande hoger vermelde treinen; hoeveel klachten waren er voor de lijn Geraardsbergen - Brussel-Centraal, via Edingen? Hoeveel van die klachten handelden over afgeschafte treinen, hoeveel over vertragingen en hoeveel over treinen in een andere (verminderde) samenstelling? Welke conclusies trekt de geachte minister uit die klachten? Meent de NMBS daaromtrent maatregelen te kunnen nemen?

2) Hoeveel treinen reden met een verminderde samenstelling op de verbinding Geraardsbergen - Brussel-Centraal, via Edingen (en omgekeerd), tijdens de jaren 2011, 2012 en 2013? Wat was in het bijzonder het aantal voor de treinen L 1587, P 8572 en L 1588?

3) Hoeveel treinen werden op voormelde verbindingen afgeschaft en wat was de gemiddelde stiptheid (in het bijzonder voor de treinen L 1587, P 8572 en L 1588) ?

4) Acht de geachte minister bijkomende treinen en/of bijkomende treinwagons op de treinlijn Brussel - Geraardsbergen, via Edingen, zowel in de richting van Geraardsbergen, als in de richting van Brussel, en voornamelijk dan tijdens de spitsuren, wenselijk en mogelijk? Waarom of waarom niet? Kan hij zijn antwoord motiveren? Zijn hiervoor financiŽle middelen (op korte termijn) vrij te maken?