Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10858

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 14 januari 2014

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Christmas deals - Shopping deals - Internet

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigerstarief

Chronologie

14/1/2014 Verzending vraag
14/3/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10858 d.d. 14 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de weekends tijdens december 2013 en dagelijks tijdens de kerstvakantie (van 23 december 2013 tot en met 3 januari 2014) bestond de mogelijkheid om voor 10 euro een heen-en-terug biljet te kopen, de zogenaamde "Christmas deal". Met dergelijk ticket kon je elke willekeurige bestemming in BelgiŽ aandoen. Zo'n biljet was te verkrijgen aan de loketten, in de verkoopautomaten of online.

Tijdens alle weekends van januari 2014 kan men zich bedienen van een "Shopping deal". De Shopping deal is exclusief online te verkrijgen. Voor 9 euro reist men heen-en-terug, op dezelfde dag, in 2de klas, naar alle bestemmingen in BelgiŽ.

1) Graag had ik vernomen of de geachte minister kennis heeft van deze "deals" en er van op de hoogte is dat de zogenaamde "Shopping deal" enkel via internet is te verkrijgen. Acht hij het opportuun dat deze "Shopping deal" enkel te verkrijgen is via internet ? Waarom of waarom niet?

2) Lijkt een gelijkschakeling in de betaling voor dergelijke deals niet wenselijk, waarbij ook diegenen die zelf niet beschikken over internet zich van elke "deal" zouden kunnen bedienen?

Antwoord ontvangen op 14 maart 2014 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid deelt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) me de volgende elementen mee:

Bij het bepalen van de juiste mix voor de distributie van haar producten houdt de NMBS rekening met verschillende factoren. Zo is de zeer lage prijszetting voor de “Shopping Deal” enkel mogelijk omdat het slechts tijdelijk via één verkoopkanaal wordt aangeboden.

Voor de NMBS is deze actie tegelijkertijd ook een gelegenheid om het gebruiksgemak van de aankoop van treinbiljetten via internet meer bekend te maken. Maar ook wie geen gebruik maakt van de “Shopping Deal” blijft niet in de kou staan, want tijdens de weekends kan via elk verkoopkanaal een Weekendbiljet worden aangekocht dat 50 % biedt op een heen-en-terugreis met de trein.

Verder houdt de NMBS in deze context uiteraard rekening met de technologische evoluties (toegang internet, mobiele telefonie, tablets,…) en het aanbod naar haar reizigers (producten, diensten, informatie) wordt hier deels op afgestemd.

Volgens de cijfers van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie beschikte 77 % van de Belgische gezinnen in 2011 reeds over een internetconnectie. Dit cijfer kent een constante stijging (in 2008 bedroeg het bijvoorbeeld nog 64 %). De penetratiegraad van de gsm in België is 114 % en één Belg op drei gebruikt momenteel reeds een smartphone. De verschillende operatoren in België bieden bovendien steeds meer goedkope oplossingen voor mobiel of vast internet.