Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10556

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 9 december 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Overdreven snelheid - Snelheidscontroles - Flitspalen - Flitscontroles - Vermelding - Slachtoffers - Verbod op de mededelingen

verkeerscontrole
politiecontrole
snelheidsvoorschriften
ongeval bij het vervoer
satellietnavigatie
overtreding van het verkeersreglement

Chronologie

9/12/2013 Verzending vraag
8/4/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10556 d.d. 9 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar het verluidt is het (onder meer) in Frankrijk verboden om gebruik te maken van apparatuur waarop de flitslocaties (snelheidscontroles) staan aangegeven, zo ook voor navigatiesystemen die met GPS werken.

Tot nader order is dit bij ons niet het geval.

Bovendien is het in ons land sinds jaren gebruikelijk dat flitscontroles worden omgeroepen via de media.

Graag had ik van de geachte staatssecretaris het volgende vernomen:

1) Kan hij mededelen hoeveel slachtoffers per jaar, en dit voor de afgelopen vijf jaar, toegeschreven kunnen worden aan overdreven snelheid ? Is dit aantal, wat betreft de betrokken periode, hoger of lager dan dit in de ons omringende landen?

2) Acht de geachte staatssecretaris de mededeling van snelheidscontroles/flitspalen opportuun, enerzijds wetende dat overdreven snelheid een van de belangrijkste (zo niet de belangrijkste) oorzaken is van ongevallen op de Belgische wegen en anderzijds men investeert in repressieve snelheidscontroles?

3) Overweegt hij om dergelijke mededelingen te verbieden (applicaties met vermelding/waarschuwing van snelheidscontroles, de mededeling ervan via bijvoorbeeld de radio, )? Waarom/waarom niet? Kan hij zijn standpunt toelichten?

Antwoord ontvangen op 8 april 2014 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1) Aangezien overdreven snelheid (snelheid hoger dan de geldende snelheidsbeperking) of onaangepaste snelheid (te vlugge snelheid in verhouding tot de wegomgeving of de verkeersomstandigheden) in mindere of meerdere mate een rol kan spelen bij elk ongeval, is het voor de politie bijna onmogelijk om een ongeval direct toe te schrijven aan snelheid. Bijgevolg kunnen de vaststellingen van de politie niet als uitgangspunt worden genomen om het aantal ongevallen of slachtoffers te bepalen te wijten aan overdreven snelheid. Men gaat er over het algemeen van uit dat ongeveer 10 tot 15 % van de ongevallen en 30 % van de dodelijke ongevallen direct te wijten zijn aan een te hoge of onaangepaste snelheid.

2) en 3) Ik ben niet overtuigd of het wettelijk en praktisch mogelijk is om te verbieden dat iemand die een snelheidscontrole ziet of daarvan weet heeft, dit zou melden om anderen ervan te verwittigen.

Ik zou zeggen dat er oneindig veel sociale mogelijkheden bestaan om andere weggebruikers te verwittigen van snelheidscontroles, die soms ook door de politie zelf worden aangekondigd. Men kan verwittigd worden op café, via sms of mails of dergelijke meer.

Bovendien kan de aankondiging van snelheidscontroles ook preventief werken.

Ik denk dat het in elk geval moeilijk zal zijn om een wettelijke regeling uit te werken, die ook in de praktijk kan gehandhaafd worden.

Aangezien de politie ook weet dat het nieuws van een snelheidscontrole snel wordt verspreid, worden de politiecontroles veel mobieler gemaakt.

Bovendien heb ik ook grote twijfels over de efficiëntie van bijvoorbeeld sociale netwerksites waarvan het succes grotendeels afhangt van de bereidwilligheid van personen om snelheidscontroles te signaleren. Gelet op de grotere mobiliteit van de politie, loopt men sterk het risico om op een andere plaats te worden gecontroleerd dan waar men het verwacht.