Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10499

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 29 november 2013

aan de minister van Justitie

Verzenden van documenten - Papieren of digitale vorm - Initiatieven - Resultaten - Verkeersreglementen

verkeersvoorschriften
elektronische post
documentverschaffing
elektronisch document
papier
plaatselijke overheid

Chronologie

29/11/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10499 d.d. 29 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steden en gemeenten zijn verplicht om hun al dan niet tijdelijke verkeersreglementen (waaronder het tijdelijk afsluiten van straten en pleinen) door te sturen naar de territoriaal bevoegde Politierechtbank en de rechtbanken van eerste aanleg. Ik was wat verwonderd te vernemen dat dit in papieren versie en niet in digitale vorm dient te gebeuren, wat niet alleen voor portkosten zorgt, maar ook het papierverbruik doet toenemen. In tijden van administratieve vereenvoudiging en ook van besparingen, roept dit vragen op.

1) Welke initiatieven werden in de voorbije jaren genomen (en met welk resultaat) om de papierberg en de verwerking ervan binnen ons "justitieel apparaat" te verminderen? Welke efficiŽntie- en effectiviteitswinsten werden daarmee geboekt?

2) Welke initiatieven werden in de voorbije jaren genomen (en met welk resultaat) om het gebruik van digitale middelen zoals e-mail in te zetten voor het verzenden van documenten?

3) Welke efficiŽntie- en effectiviteitswinsten werden daarmee geboekt?

4) Waarom moeten gemeenten tijdelijke verkeersreglementen nog toesturen aan de griffies van de politierechtbanken en van de rechtbanken van eerste aanleg? Overweegt de geachte minister om de verplichting om tijdelijke verkeersreglementen ter kennis te brengen aan rechtbanken op te heffen, hetgeen ook voor de gemeentelijke overheid besparend zou werken?