Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1044

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 januari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Belastingvermindering - Woning - Beveiliging - Inbraak en brand

belastingaftrek
inkomstenbelasting
belasting van natuurlijke personen
diefstal
brandbestrijding
huisvesting
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

28/1/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4042

Vraag nr. 5-1044 d.d. 28 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een belastingplichtige die een investering doet voor het beveiligen van zijn (eigen of gehuurde) woning tegen inbraak of brand, kan een belastingvermindering genieten (artikel 145/31 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).

Het betreft een fiscale maatregel, waarbij particulieren 50 % van die uitgaven in hun belastingaangifte kunnen inbrengen, met een geÔndexeerd maximumbedrag dat na 2008 werd opgetrokken van 170 euro naar het huidige maximum van 690 euro.

In het geval van inbraakbeveiliging gaat het onder meer om specifiek inbraakwerende beglazing, allerhande beveiligingssystemen voor deuren en ramen en de plaatsing van alarmsystemen. Om de woning brandveiliger te maken, kan men onder meer investeren in blusapparaten en brandwerende deuren en tevens dit belastingvoordeel genieten.

In dat kader kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel particulieren (opdeling per gewest) genoten deze belastingvermindering in de jaren 2008, 2009 en 2010, opgedeeld naargelang het ging om brand- of inbraakbeveiliging?

2) Welke kostprijs betekenden deze belastingverminderingen voor de federale Schatkist, met indien mogelijk een opdeling per jaar en gewest zoals in vraag 1)?