Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1043

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 januari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Palliatieve zorg - Sp-diensten - Moratorium - Uitbreiding van de capaciteit

palliatieve zorg
ziekenhuis
kosten voor gezondheidszorg
geografische spreiding

Chronologie

28/1/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4053

Vraag nr. 5-1043 d.d. 28 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sp-diensten voor palliatieve zorg zijn bestemd voor patiŽnten met een ongeneeslijke ziekte in een terminale fase die palliatieve zorg nodig hebben. Deze diensten leggen zich specifiek toe op activiteiten als symptoomcontrole, psychologische begeleiding, rouwvoorbereiding en begeleiding en beschikken over minimum zes en maximum twaalf bedden. Er wordt echter een moratorium toegepast voor de erkenning van dergelijke Sp-bedden. Dat is vastgelegd op driehonderdvijftig eenheden. Dit fnuikt initiatieven van sommige ziekenhuizen die op dat vlak willen investeren. Het moratorium heeft tot gevolg dat er in sommige ziekenhuizen geen sprake is van een echte palliatieve zorg.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Op welke wijze zijn de palliatieve Sp-bedden verdeeld over ons land? Graag kreeg ik een opgave van de ziekenhuizen per gewest.

2) Hoeveel bedraagt de jaarlijkse kostprijs voor de medefinanciering van deze bedden voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)?

3) Is de minister bereid om de limiet van het moratorium op te trekken, vermits daar duidelijk een maatschappelijke nood aan is?