Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10413

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 18 november 2013

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Motorvoertuigen - Verzekeringsplicht - Keuringsplicht - Actieplan - Stand van zaken

autoverzekering
technische keuring

Chronologie

18/11/2013 Verzending vraag
18/12/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10414

Vraag nr. 5-10413 d.d. 18 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een paar maanden terug kondigden de staatssecretaris voor Mobiliteit en de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie, Economie en FinanciŽn het actieplan van de regering aan tot naleving van de verzekerings- en keuringsplicht van motorvoertuigen.

Het merendeel van de toen aangekondigde maatregelen vertrekt vanuit de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit of FinanciŽn. Graag had ik van de geachte minister en staatssecretaris het volgende vernomen:

1) Hoe ver staat het met de implementatie van het actieplan en wat zijn eventuele hinderpalen? Het actieplan sprak van driemaandelijkse evaluaties.

2) Welke specifieke preventieve maatregelen werden tot op heden reeds ondernomen?

3) Hoe ver staat het met de ontwikkeling en implementatie van de kruispuntbank voertuigen en wie zal allemaal toegang krijgen?

Antwoord ontvangen op 18 december 2013 :

Daar dit actieplan van de regering gecoördineerd wordt door de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer en de vraag eveneens is gesteld aan de bevoegde Staatssecretaris, verwijs ik naar het antwoord op de vraag nr 5-10414 gesteld door de heer Guido De Padt.