Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1039

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 januari 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Watersnood - Erkenning als natuurramp - Kostprijs voor Civiele Bescherming en brandweer - Fiscale stimuli voor het beveiligen van woningen tegen overstroming

weer en wind
overstroming
burgerbescherming
brandbestrijding
belastingaftrek

Chronologie

28/1/2011 Verzending vraag
7/11/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1039 d.d. 28 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ons land is de voorbije maanden geteisterd geweest door watersnood en overstromingen. Gelet op de klimaatverandering is het niet uitgesloten dat dit een regelmatig terugkerend fenomeen wordt. Vandaar de nood aan informatie om na te gaan op welke wijze hier beleidsmatig mee kan worden omgesprongen.

1) In hoeveel gemeenten (welke en in welke periode) werden in 2007, 2008, 2009 en 2010 natuurverschijnselen (en welke) erkend als natuurramp?

2) In hoeveel van deze gevallen werd een beroep gedaan op de Civiele Bescherming en op hoeveel wordt de financiŽle kostprijs van hun inzet geraamd (personeel, machines, brandstof, ...)? Met betrekking tot de personeelskosten graag een onderscheid tussen de professionele en de vrijwillige inzet.

3) Hoeveel bedraagt de totale kostprijs van de inzet van de brandweerkorpsen tijdens elk van die rampen? Met betrekking tot de personeelskosten graag een onderscheid tussen de professionele en de vrijwillige inzet.

4) Op hoeveel wordt de schade aan woningen en de economische schade voor elk van voormelde rampen geraamd?

5) De fiscale wetgeving voorziet in belastingverminderingen voor uitgaven ter beveiliging van privťwoningen tegen brand of diefstal. Kan de minister aangeven of zij akkoord gaat met de invoering van fiscale gunstmaatregelen voor uitgaven ter beveiliging van privťwoningen tegen wateroverlast bij natuurrampen?

Antwoord ontvangen op 7 november 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1. Het geachte lid wordt verzocht in bijlage te willen vinden de opsomming van de gebeurtenissen die erkend werden als algemene ramp.

2. Op de vraag hoeveel het de Civiele Bescherming gekost heeft om tussen te komen in de rampen vermeld in punt kunnen op dit ogenblik enkel indicatieve cijfers gegeven worden betreffende het totaal aantal interventies en het aantal gespendeerde manuren zowel voor storm als overstromingen

jaar

Aantal interventies - overstromingen

Aantal

manuren

Interventies

Overstro-

mingen

Aantal 

interventies stormschade

Aantal manuren

Interventies

Storm-schade

 

 

2010

253

2.415

296

01/08/69

2009

124

678

65

1.308

2008 (1)

216

1.156

34

412

2007 (1)

111

772

145

1.523

(1) Voor de jaren 2008 en 2007 beschikken we niet over de gegevens van de operationele eenheid te Libramont en Ghlin.

3. Deze gegevens, die behoren tot de bevoegdheden van de gemeenten, zijn niet in mijn bezit.

4. In bijlage vindt het geachte lid het detail van de financiële tussenkomsten bij de erkende rampen.

5. Er is inderdaad een fiscale maatregel waarbij 50 % van de uitgaven inzake preventie inbraak en brand kunnen ingebracht worden in de belastingen tot een geïndexeerd maximumbedrag dat voor het aanslagjaar 2012, inkomsten 2011 – 710 euro zal bedragen.

Een gelijkaardige bescherming voor de uitgaven die overeengekomen zijn op het vlak van preventie van waterschade ten gevolge van een natuurramp, is niet aan de orde. Er bestaat inderdaad nog geen besschermingssysteem op dit vlak waarvan de efficiëntie op een objectieve en unanieme manier werd aangetoond.

Bijlage

21 APRIL 2007 - Koninklijk besluit waarbij de stormwinden die op 18 en 19 januari 2007 schade hebben aangericht in talrijke Belgische gemeenten als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(Belgisch Staatsblad (B.S.)10/05/2007) gewijzigd door de Koninklijke besluiten van 09/05/2008

(B.S. 17/06/2008) en 24/03/2009 (B.S. 07/04/2009)

15 FEBRUARI 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 28 april 2007 op het grondgebied van de provincie Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.(B.S. 12/03/2008)

15 FEBRUARI 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 13 mei 2007 op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 12/03/2008)

15 FEBRUARI 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 11 juni 2007 op het grondgebied van de provincies Limburg, Luik, Namen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 12/03/2008)

15 FEBRUARI 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 juni 2007 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 12/03/2008)

15 FEBRUARI 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 19 en 20 juni 2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 12/03/2008) gewijzigd door het koninklijk besluit van 24/03/2009

(B.S. 07/04/2009)

15 FEBRUARI 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 21 juni 2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 12/03/2008)

15 FEBRUARI 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 20 juli 2007 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 12/03/2008)

26 FEBRUARI 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 en 24 juli 2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. (B.S. 18/03/2008) gewijzigd door het koninklijk besluit van 24/03/2009

(B.S. 07/04/2009)

09 MEI 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 8 juni 2007 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Limburg, Luik en Luxemburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 17/06/2008)

09 MEI 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 10 juni 2007 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Luik en Luxemburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 17/06/2008)

09 MEI 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 16 juli 2007 op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 17/06/2008)

09 MEI 2008 - Koninklijk besluit waarbij de hevige hagelbuien die hebben plaatsgevonden op 13 mei 2007 op het grondgebied van de provincie Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 17/06/2008)

12 JUNI 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 8 augustus 2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 26/06/2008)

24 MAART 2009 - Koninklijk besluit waarbij de overstroming die heeft plaatsgevonden op 23 en 24 juli 2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 07/04/2009)

12 JULI 2009 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 1 juni 2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.(B.S. 27/07/2009)

09 MEI 2008 - Koninklijk besluit waarbij de windhoos die heeft plaatsgevonden op 21 januari 2008 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 17/06/2008)

09 MEI 2008 - Koninklijk besluit waarbij de windhoos die heeft plaatsgevonden op 5 februari 2008 op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 17/06/2008)

19 DECEMBER 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 15 mei 2008 op het grondgebied van de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 21/01/2009)

19 DECEMBER 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 29 mei 2008 op het grondgebied van de provincies Luik en Luxemburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 21/01/2009)

19 DECEMBER 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 2 juni 2008 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Namen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 21/01/2009) gewijzigd door het koninklijk besluit van 15/03/2010

(B.S. 25/03/2010)

19 DECEMBER 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 25 juni 2008 op het grondgebied van de provincie Luik als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 21/01/2009)

19 DECEMBER 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 2 juli 2008 op het grondgebied van de provincies Luik, Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 21/01/2009)

19 DECEMBER 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 10 en 11 juli 2008 op het grondgebied van de provincie Luik als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 21/01/2009)

19 DECEMBER 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 27 en 28 juli 2008 op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 21/01/2009)

19 DECEMBER 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 3 en 4 augustus 2008 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Limburg, Luik, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 21/01/2009)

19 DECEMBER 2008 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 6 en 7 augustus 2008 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 21/01/2009)

24 MAART 2009 - Koninklijk besluit waarbij de windhoos die heeft plaatsgevonden op 19 juni 2008 op het grondgebied van de provincie Luik als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 07/04/2009)

15 MAART 2010 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 mei 2009 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Namen en van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 25/03/2010)

15 MAART 2010 - Koninklijk besluit waarbij de hagel die op 25 en 26 mei 2009 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 25/03/2010)

15 MAART 2010 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 25 en 26 mei 2009 op het grondgebied van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 25/03/2010)

15 MAART 2010 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 9 juni 2009 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 25/03/2010)

15 MAART 2010 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 26 en 27 juni 2009 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Luik en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 25/03/2010)

15 MAART 2010 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 21 en 22 juli 2009 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Luik als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 25/03/2010)

15 MAART 2010 - Koninklijk besluit waarbij de hagel die op 21 en 22 juli 2009 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Limburg en Luik als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 25/03/2010) gewijzigd door het koninklijk besluit van 10/09/2010

(B.S. 23/09/2010)

02 JULI 2010 - Koninklijk besluit waarbij de windhozen en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 25 en 26 mei 2009 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen en Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 22/07/2010)

02 JULI 2010 - Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 21 en 22 juli 2009 op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 22/07/2010)

02 JULI 2010 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 7 oktober 2009 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, West-Vlaanderen, Henegouwen, Limburg en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 22/07/2010)

02 JULI 2010 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 9 oktober 2009 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 22/07/2010)

10 SEPTEMBER 2010 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 2 juli 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. (B.S. 23/09/2010) gewijzigd door het koninklijk besluit van 19/12/2010

(B.S. 05/01/2011)

10 SEPTEMBER 2010 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 10 juli 2010 op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 23/09/2010)

10 SEPTEMBER 2010 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 juli 2010 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Henegouwen, Luik, Namen en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 23/09/2010)

10 SEPTEMBER 2010 - Koninklijk besluit waarbij de hevige winden die op 14 juli 2010 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 23/09/2010)

26 NOVEMBER 2010 - Koninklijk besluit waarbij de langdurige regenval en de overstromingen die tussen 11 en 17 november 2010 het land hebben geteisterd als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 08/12/2010)

19 DECEMBER 2010 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 22 augustus 2010 op het grondgebied van de provincie Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 05/01/2011)

26 JANUARI 2011 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 16 augustus 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 04/02/2011)

26 JANUARI 2011 - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 26 augustus 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

(B.S. 04/02/2011)