Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10362

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 8 november 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Fietsen - Fietstickets - Plooifietsen - Toelage - Aangepaste treinstellen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
tweewielig voertuig
voertuig op rails
reizigersvervoer
vervoerstarief
officiŽle statistiek

Chronologie

8/11/2013 Verzending vraag
20/1/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10362 d.d. 8 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De kranten puilen uit met berichten over de ďautoverslaving van BelgenĒ. Diegenen die toch de trein nemen om zich te verplaatsen wordt het vaak niet makkelijk gemaakt. Vele pendelaars moeten tussen huis - trein - werk nog een grote afstand overbruggen.

Een fiets gebruiken om deze afstanden af te leggen lijkt voor velen de oplossing. Er hangt echter een kostenplaatje aan vast. Het meenemen van een gewone fiets op de trein kost vijf euro extra per ticket, men moet dan een plaats zoeken aan een van de deuren, aangezien er geen aangepaste wagons zijn. Er wordt extra betaald om te moeten rechtstaan op een ongemakkelijke plaats. Zit de trein tijdens de spitsuren vol tot aan de deuren, dan is het al helemaal niet mogelijk om met het duurdere ticket een plaatsje te vinden voor de fiets.

Een andere oplossing is de plooifiets, deze mag gratis mee op de trein. De nieuwe treintoestellen zijn echter niet voorzien op het plaatsen van een plooifiets. Het is niet mogelijk een plooifiets te plaatsen in de kleine ruimte die voorzien is van de rug-aan-rug stoelen bij dubbeldekstellen.

1) Hoeveel fietstickets werden er aangekocht per jaar tijdens de periode 2011-2013?

2) Zijn er schattingen over hoeveel plooifietsen er jaarlijks meegenomen worden op de trein?

3) Waarom wordt een extra toelage gevraagd voor het meebrengen van een fiets op de trein als er geen aangepaste zitplaatsen worden voorzien voor deze mensen?

4) Hoeveel procent van de oude treinstellen worden jaarlijks (2011-2013) vervangen door dubbeldekkers/nieuwe treinen met rug-aan-rug zetels?

5) Is bij de nieuwe generatie treinstellen in BelgiŽ rekening gehouden met het plaatsen van (plooi)fietsen? Is men op de hoogte van de problematiek rond dit thema en zijn er oplossingen in de maak?

6) De discussie rond het afschaffen van eerste klasse zou in dit opzicht, door het omvormen van deze wagons naar fietsstallingen met zitjes, een oplossing kunnen bieden. Is dit een voorstel dat de minister overweegt?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2014 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid deelt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep me de volgende elementen mee:

1. en 2. Op jaarbasis maken ongeveer 100 000 reizigers gebruik van het vervoer met de fiets. Zo’n 85 % hiervan koos voor het biljet “één rit”. Cijfers in verband met het vervoer van plooifietsen zijn niet beschikbaar, aangezien deze gratis meegenomen kunnen worden en dus verder geen enkele registratie vereisen.

3. De NMBS vraagt geen extra toelage. Er bestaat alleen een dagpas voor een fiets en een enkele rit.

4. Tussen 2011-2013 zijn er ongeveer 110 oude motorstellen buiten gebruik gesteld en vervangen door nieuw materieel AM08 (Desiro).

5. NMBS voert momenteel een duidelijke politiek inzake het meenemen van fietsen aan boord van de trein en hecht veel belang aan een goede multimodaliteit. NMBS kiest altijd in haar nieuw en vernieuwd materieel voor multifunctionele rijtuigen.

Het huidige rollend materieel legt beperkingen op inzake het vervoer van ‘normale’ fietsen en tandems. Het is namelijk zo dat elke trein een beperkt aantal plaatsen voor het meenemen van een fiets/tandem voorziet. Het meenemen van deze fietsen vereist ook steeds een extra tussenkomst van het treinbegeleidingspersoneel.

Verder worden er nog aanzienlijke inspanningen geleverd om de genetwerkte mobiliteit en als onderdeel daarvan de intermodaliteit tussen trein en deelfietsen te promoten, met onder meer bijkomende fietsstallingen, Blue bike, enzovoort.

NMBS promoot echter het vervoer van plooifietsen. Dit is namelijk gratis omdat de plooifiets door de reiziger zelf kan worden meegenomen, zonder dat hiervoor een extra tussenkomst van het verkoop- of begeleidingspersoneel dient te gebeuren. Bovendien kan de plooifiets tussen/onder de zitplaatsen in de trein geplaatst worden, waardoor de plooifiets de andere reizigers niet hindert. Dit is vooral belangrijk tijdens de piekuren en op die manier een maximum aantal zitplaatsen aan te bieden.

6. NMBS blijft altijd voorstander van het aanbieden van een eerste en tweede klas.

Bovendien is de NMBS daarentegen voorstander om de intermodaliteit trein + deelfietsen te promoten.