Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10305

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 5 november 2013

aan de minister van Justitie

Wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten - Mobiele ANPR-camera's - Openstaande geldboetes - Databank

geldboete
overtreding van het verkeersreglement
politiecontrole
verkeerscontrole
politie
gemeentepolitie
gegevensbank

Chronologie

5/11/2013 Verzending vraag
12/12/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10304

Vraag nr. 5-10305 d.d. 5 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 28 juni laatstleden verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten. Met deze wet werd het mogelijk om via ANPR-camera's of kentekenplaatsscanners voertuigen op te sporen waarvan de juridische eigenaars in een databank van FinanciŽn zijn opgenomen wegens de achterstallige betaling van penale verkeersboetes. Die opsporingstaak werd vooral toevertrouwd aan de mobiele brigades van de Douane.

Een aantal maanden terug heb ik een wetsvoorstel ingediend om het gebruik van mobiele ANPR-camera's door de politiediensten uit de zogenaamde wettelijke 'grijze zone' te halen. In de praktijk blijken mobiele ANPR-camera's goede resultaten op te leveren en in sommige arrondissementen (in het bijzonder in West-Vlaanderen) worden ze zelfs gebruikt om openstaande onmiddellijke inningen of minnelijke schikkingen van verkeersovertredingen door buitenlandse overtreders op te sporen en op die manier een betaling af te dwingen. De ANPR-camera's worden dus door verschillende opsporingsdiensten gebruikt om openstaande verkeersboetes te innen.

Graag had ik van de minister het volgende vernomen:

1) Hoeveel openstaande geldboetes (onmiddellijke inningen of minnelijke schikkingen) werden de voorbije maanden via gebruik van ANPR-camera's geÔnd?

2) Wordt erover nagedacht om ook de politiediensten toegang te geven tot de databank van FinanciŽn met openstaande penale verkeersboetes?

Antwoord ontvangen op 12 december 2013 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid maar wel onder de bevoegdheid van mijn collega’s de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken.