Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10303

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 5 november 2013

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten - Implementatie - Databank

officiŽle statistiek
geldboete
overtreding van het verkeersreglement
politie
gemeentepolitie
registratie van een voertuig
verkeerscontrole

Chronologie

5/11/2013 Verzending vraag
6/12/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-10303 d.d. 5 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 28 juni laatstleden verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten. Met deze wet werd het mogelijk om via ANPR-camera's of kentekenplaatsscanners voertuigen op te sporen waarvan de juridische eigenaars in een databank van FinanciŽn zijn opgenomen wegens de achterstallige betaling van penale verkeersboetes. De wet is nu een aantal maanden in voege en ik had dan ook graag van de minister het volgende vernomen:

1) Hoe verloopt de implementatie van deze wet in de praktijk? Welke knelpunten moeten nog worden weggewerkt?

2) Hoeveel boetes en welke bedragen werd tot op heden geÔnd?

3) Acht de minister het raadzaam om ook de politiediensten toegang te geven tot deze databank?

Antwoord ontvangen op 6 december 2013 :

1) Op 10 september 2013 werd gestart met een pilootproject waarbij vier motorbrigades (namelijk deze van Brasschaat, Eeklo, Menen en Tienen) van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen betrokken zijn.

De betrokken diensten worden uitgerust met een ANPR scanner en plaatsen zich langs de kant van de weg om via de scanner de nummerplaten van de voorbijrijdende voertuigen te lezen waarbij de gegevens onmiddellijk op het scherm verschijnen. Wanneer een voertuig niet in orde is, geeft de scanner een alarmsignaal. De betrokken bestuurder wordt gevraagd te stoppen en er wordt geverifieerd of er inderdaad nog openstaande boetes moeten worden betaald.

Het doel van het pilootproject is de laatste praktische details te regelen vooraleer het systeem in het hele land kan worden geïmplementeerd.

Het grootste knelpunt is het feit dat de gegevens uit de databanken up-to-date moeten zijn, zodat niet nodeloos bestuurders worden gestopt. De afleveringsfrequentie van de lijsten van onbetaalde boetes zal dus moeten verhoogd worden van één maal per maand naar meerdere malen per maand. Andere technische knelpunten die te maken hebben met de selectie van de onbetaalde boetes worden binnenkort opgelost.

2) Tussen 10 september 2013 en eind oktober 2013 hebben de vier motorbrigades 179 overtredingen vastgesteld en in totaal een bedrag van 103 033 euro aan onbetaalde boeten geïnd.

Er kan worden meegedeeld dat het overgrote gedeelte van de bestuurders binnen de 30 dagen na vaststelling de nog openstaande boete betaalt.

3) Het bevoegd maken van de politiediensten voor het innen van niet-betaalde boeten valt niet onder mijn bevoegdheid.