Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10302

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 5 november 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Controleambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit - Controles op zwaar vervoer - Regionalisering van een aantal verkeersregels

verkeerscontrole
wegvervoer
asdruk
ministerie
gewestvorming
officiŰle statistiek

Chronologie

5/11/2013 Verzending vraag
27/2/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10302 d.d. 5 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij diverse controleacties op zwaar vervoer in de politiezones krijgen de lokale politieambtenaren soms versterking van controleambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer. Die ambtenaren houden zich voornamelijk bezig met de opsporing van inbreuken op de wetgeving inzake het personen- en goederenvervoer: controles van de tachograaf, van de rij- en rusttijden, goederenvervoer, uitzonderlijk vervoer en of ADR.

De controlediensten van de FOD Mobiliteit staan sedert 2006 ook in voor de co÷rdinatie van het actieplan betreffende de samenwerking tussen de verschillende controlediensten met het oog op de co÷rdinatie van de controles van het personen- en goederenvervoer over de weg.

In het Institutioneel Akkoord van 11 oktober 2011 is vastgelegd dat een aantal verkeersregels worden geregionaliseerd: (i) het verkeersreglement betreffende de snelheidsbeperkingen op de openbare weg, uitgezonderd de autosnelwegen; (ii) de regelgeving inzake de beveiliging van de lading en de hoogst toegelaten massa en de massa's over de assen van de voertuigen op de openbare weg; (iii) de regelgeving inzake het plaatsen van verkeerstekens en (iv) de regelgeving met betrekking tot het gevaarlijk en uitzonderlijk vervoer.

Graag had ik van de staatssecretaris het volgende vernomen:

1) Hoeveel controles "zwaar vervoer" werden in 2011, 2012 en 2013 uitgevoerd door de controleambtenaren van de FOD Mobiliteit?

2) Hoeveel inbreuken werden door de controleambtenaren in 2011, 2012 en 2013 vastgesteld?

3) Komt de co÷rdinatie van het actieplan door de FOD Mobiliteit als gevolg van de regionalisering in het gedrang?

4) Wat zal de impact zijn van de regionalisering voor de controleambtenaren van de FOD Mobiliteit?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2014 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. en 2. Onderstaande tabel geeft het aantal uitgevoerde controles en de vastgestelde inbreuken weer voor de jaren 2011. 2012 en 2013 (tot 30 november voor 2013) door de controleurs van het wegvervoer van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer.


2011

2012

2013 ( <30.11.13)

Controles uitgevoerd

32.095

28.026

26.721

Inbreuken vastgesteld

3.415

2.868

3.064


3. Het Actieplan voor de Controle van wegvervoer blijft actueel en zal zijn nut bewijzen voor de komende regionalisatie.

In mei 2013 werden er vier diensten geintegereerd: l’Unité de répression des Pollutions en de Police domaniale du Service Public de Wallonie, de Vlaamse Belastingdienst van het Vlaamse Gewest, et Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

De SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) is enkel als observator geïntegreerd.

La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie heeft ook gevraagd om te integreren in het Actieplan.

Al deze diensten zullen de volgende vergaderingen bijwonen rond planning en georganiseerde controles vanaf begin 2014.

In de mate dat de FOD mobiliteit bevoegd blijft voor de meerderheid van de te controleren aspecten in de transportsector, en gezien het grote aantal bevoegde diensten om andere aspecten te controleren lijkt het me primordiaal dat het Actieplan – in zijn huidige uitgebreide werking - blijft bestaan om een coherent en een geharmoniseerd controlebeleid te kunnen handhaven op het terrein: dit is niet alleen een prioriteit in termen van de doeltreffendheid van de administraties, maar ook voor de burgers en de weggebruikers.

4. Binnen de tekst van de regionalisatie is er voor onze Directie enkel de overheveling van de controle van de technische keuring langs de weg. De andere taken blijven onveranderd.