Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10244

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 25 oktober 2013

aan de minister van Justitie

Procedurefouten - Seponeringen - Vrijspraken - Schadevergoedingen - Slachtofferbegeleiding - Regelgeving

gerechtelijke dwaling
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek
strafrechtelijke procedure

Chronologie

25/10/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10245

Vraag nr. 5-10244 d.d. 25 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

"Het Vonnis", een film van Johan Verheyen vertelt het verhaal over een gevaarlijke crimineel die door een procedurefout wordt vrijgesproken. De film heeft de aandacht op deze problematiek kunnen vestigen weliswaar met een uitvergrote situatie, de kans dat een moordenaar door een procedurefout vrijkomt is namelijk miniem.

De mediaheisa rond de film is volle toeren aan het draaien en alsof het voorbestemd is haalt de zaak "Henri de Croˇ-Solre" nu de kranten wegens een procedurefout. Niet enkel komt op die manier een crimineel vrij maar loopt de staat ook ettelijke miljoenen euro mis.

1) Hoeveel zaken zijn in 2009-2010-2011-2012 en 2013 geseponeerd of het voorwerp geweest van een vrijspraak door een procedurefout (opgesplitst per aard van de zaak)?

2) Welk bedrag ontglipte de staat tijdens deze periode door procedurefouten?

3) Welk bedrag aan schadevergoedingen ontglipten slachtoffers en familieleden door procedurefouten?

4) Welke begeleiding krijgen slachtoffers en familieleden na het vrijkomen van de beklaagde bij procedurefouten? Welke stappen kunnen ze hierna nog ondernemen?

5) Is de geachte minister van plan iets te veranderen aan de regelgeving rond procedurefouten die op deze moment bestaat?