Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10046

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 8 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

ZiekenhuisbacteriŽn - Ziekenhuisinfecties - HandhygiŽne - Ziekenhuizen - Woonzorgcentra - Prehospitaalfase - Ziekenvervoer - Uitbreiding van de campagnes

ziekenhuisinfectie
infectieziekte
ziekenhuisopname
ziekentransport
eerste hulp

Chronologie

8/10/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10046 d.d. 8 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een ziekenhuisopname houdt risico's in. Gemiddeld 6 % van de gehospitaliseerde patiŽnten lopen gedurende hun verblijf in het ziekenhuis een infectie op.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Platform voor ZiekenhuishygiŽne organiseren sinds 2005 de nationale campagnes "U bent in goede handen". De campagne heeft als doel alle gezondheidswerkers in de ziekenhuizen te sensibiliseren over het belang van handhygiŽne. Dit gebeurt door middel van gedrukt campagnemateriaal, opleidingsmateriaal, een online quiz en een gadget. Naast de zorgverstrekker wordt ook de patiŽnt aangesproken: de patiŽnt is immers een belangrijke partner bij het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening. De campagne houdt ook een studie-element in, namelijk de naleving van de voorschriften voor handhygiŽne met een meting vůůr en na de campagne. Een groot deel van de ziekenhuisinfecties is helaas niet te vermijden. Ziekenhuisinfecties verlengen vaak het ziekenhuisverblijf, vergen extra behandeling en kunnen leiden tot de dood.

Over de risico's die de patiŽnt loopt tussen de thuissituatie (woning / rusthuis / rust- en verzorgingstehuis / leefgroep en dergelijke) en de opname in het ziekenhuis, met name via al dan niet dringend ziekenvervoer, zijn in ons land geen gegevens bekend. Ziekenhuisinfecties worden het makkelijkst verspreid door middel van de handen van de zorgverstrekkers. HandhygiŽne is om die reden een efficiŽnte en goedkope manier om deze infecties te vermijden. Indien blijvend inspanningen worden geleverd voor een goede handhygiŽne, kan over enkele jaren het aantal ziekenhuisinfecties dalen. Met deze campagne wil de overheid de toepassing van een correcte handhygiŽne bevorderen in de zorginstellingen. Een correcte handhygiŽne staat immers garant voor een daling van het aantal ziekenhuisinfecties en redt mensenlevens. Aangezien in 2009 in Vlaanderen een uitbreiding van deze campagne plaatsvond waarbij niet alleen de ziekenhuizen maar ook de woonzorgcentra betrokken werden bij deze campagne, is het toch duidelijk dat het probleem niet alleen dient te worden aangepakt binnen de ziekenhuizen.

De uitbreiding naar de woonzorgcentra is een goede zaak, maar patiŽnten die vanuit de woonzorgcentra in een ziekenhuis dienen gehospitaliseerd te worden, worden bijna altijd met een ziekenwagen getransporteerd. Net deze sector wordt bij de campagnes niet betrokken, een sector waar een beperkte opleiding is voorzien voor de hulpverleners, laat staan binnen deze problematiek. De vraag kan gesteld worden waarom de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Platform voor ZiekenhuishygiŽne het medium tussen de thuissituatie en het ziekenhuis bij deze campagnes niet betrekt. Dit medium, zijnde de ziekenwagensector, kan hierin een grote rol spelen. We beschikken momenteel over onvoldoende wetenschappelijke gegevens in ons land die de ziekenwagensector aanwijzen als ťťn van de mogelijke plaatsen waar patiŽnten besmet kunnen worden. Wel kunnen we vaststellen dat er in het buitenland meer dan voldoende onderzoeken zijn uitgevoerd die aantonen dat de aanwezigheid van virussen en bacteriŽn in ziekenwagens een probleem vormt, en waarvoor aandacht wordt gevraagd in de toekomst.

Vandaar de vraag om zowel de diensten in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening als de secundaire ziekenwagendiensten te betrekken bij deze campagnes om zo de ambulanciers, de hulpverlener-ambulanciers en de verpleegkundig-ambulanciers nog meer bewust te maken van het belang van handhygiŽne en de hygiŽne in de ziekenwagen in het algemeen. De reiniging en eventuele ontsmetting van de handen van de hulpverleners kan een start zijn in de bewustmaking en het evolueren naar een hygiŽne- en desinfectiebeleid in deze sector.

Uiteindelijk gaat het niet alleen over het beperken of uitsluiten van het contaminatierisico voor patiŽnten, maar tevens het bevorderen van de veiligheid van de hulpverleners. Net om deze reden is het dus ook interessant dat de overheid dit gevaar van nabij zou bekijken. Misschien kan een dergelijke studie ook de aanzet geven tot het opstellen van een hygiŽneprotocol voor de ziekenwagendiensten.

1) Volgens een onderzoek uit 2007 "Prehospital Emergency Care" rond de aanwezigheid van MRSA (de ziekenhuisbacterie) in de ambulancevloot blijkt dat contaminatie meestal niet rechtstreeks het gevolg is van contact tussen de patiŽnt en materialen in de ambulance, maar voornamelijk van handelingen door het ambulanceteam. Waarom werd tot op heden de "prehospitaalfase" nog niet betrokken bij de campagnes van het Federaal Platform voor ZiekenhuishygiŽne?

2) Bestaat de intentie om de campagnes in de toekomst door te trekken naar ambulances van verschillende diensten (brandweer, ziekenhuizen, privťondernemingen, Rode Kruis..) en de MUG?

3) Welk budget krijgt het Federaal Platform voor ZiekenhuishygiŽne ter beschikking voor zijn campagnes? Als blijkt dat dit budget niet voldoende is om ook de "prehospitaalfase" te betrekken bij de campagnes, is men dan bereid het budget te verhogen?