Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10035

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 8 oktober 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Stationsomgeving Geraardsbergen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Masterplan stationsomgeving Geraardsbergen - Evaluatie - Investeringen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
parkeerterrein

Chronologie

8/10/2013 Verzending vraag
20/1/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10035 d.d. 8 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In juni 2013 werd het eindrapport "Masterplan stationsomgeving Geraardsbergen" afgeleverd, dat na een oproep via de Vlaamse Bouwmeester via een opdracht door De Lijn, NMBS-Holding en het stadsbestuur van Geraardsbergen werd opgesteld door het ontwerpbureau BUUR. Het masterplan moet de basis vormen voor de verdere uitwerking van een concreet actieprogramma om de herontwikkeling van de hele stationsomgeving gefaseerd te realiseren. De Lijn zal instaan voor de aanleg van een ondergronds busstation in de ondergrondse parking, terwijl de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) een pendelparking (742 parkeerplaatsen), een fietsenparking, en luifels boven perrons en passerelle, en andere ten laste zal nemen. Het stadsbestuur zorgt onder meer voor de herinrichting van het Stationsplein. De investeringskosten worden op circa 4,2 miljoen euro geraamd voor De Lijn, 15,5 miljoen euro voor de NMBS en 3,5 miljoen euro voor het stadsbestuur. Een en ander is het gevolg van de vaststelling dat onder meer in functie van de uitrol van het Gewestelijk Express Net (GEN) moet gezorgd worden voor de opvang van de pendelaars (die het nu al zeer moeilijk hebben om een parkeerplaats te vinden en soms uitwijken naar andere stations, met alle gevolgen van dien). Anderzijds vertoont het station en de stationsomgeving een desolaat en vervallen aanzicht, hetgeen het gebruik van het openbaar vervoer niet echt aanmoedigt. Het is dan ook de wens van het stadsbestuur om de stationsomgeving zo vlug als mogelijk aan te leggen om verder verval van de buurt te vermijden. Idealiter zouden alle investeringen (De Lijn, NMBS en stad) op elkaar afgestemd moeten worden, anders riskeert men werken te zullen uitvoeren die nadien worden tenietgedaan of in ernstige mate beschadigd door de uitvoering van projecten die pas jaren later worden ontwikkeld.

1) Heeft de NMBS kennisgenomen van voormeld eindrapport en wordt dit als een goede uitgangsbasis beschouwd om verder een concreet actieprogramma op te maken?

2) Is de NMBS bereid om haar investeringskosten te plannen tegen 2016-2017, periode tegen dewelke de ontwerpen en aanbestedingsdossiers voor de deelplannen van elke participant in principe kunnen worden opgemaakt en aanbesteed? Zo niet, waarom kan dat niet gebeuren en voor wanneer worden deze werken gepland?

3) Indien voormelde doelstelling niet zou kunnen worden bereikt, gaat de NMBS er dan mee akkoord dat het stadsbestuur van Geraardsbergen vervroegd het Stationsplein heraanlegt met uitsluiting van het risico dat dit later (bij de uitvoering van de aan het openbaar vervoer gelinkte investeringen, zoals de parkeertoren) in zeer ernstige mate wordt beschadigd?

4) Hoeveel geld heeft de NMBS tijdens de periode 2008-2013 gespendeerd aan de (1) de aanleg van bijkomende parkeervoorzieningen in de nabijheid van stations en (2) aan het vernieuwen en/of moderniseren van stationgebouwen en -sites. Waar werden deze werken uitgevoerd? Hoe ziet het programma er voor de volgende tien jaar uit?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2014 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid deelt de NMBS-groep me de volgende elementen mee:

1. en 3. Het eindrapport van het masterplan zal binnenkort voorgelegd worden aan het Directiecomité van de NMBS. Het voorliggende masterplan wordt aanzien als basis voor de heraanleg en de herontwikkeling van de stationsomgeving. De NMBS is voorstander om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten om dit plan te verfijnen tot een voorontwerp nadat alle partijen de principes van het masterplan hebben goedgekeurd. Op deze manier kan de raming verder verfijnd worden en kan er gezocht worden naar een fasering die geen nodeloze investeringen en extra kosten met zich meebrengt.

2. In het meerjareninvesteringsplan zijn de nodige budgetten ingeschreven in de periode 2021 - 2025. Er kan onderzocht worden om, mits positieve medewerking van de vergunningverlenende overheden, eventueel bepaalde deelprojecten zoals bijvoorbeeld de renovatie van het stationsgebouw vroeger uit te voeren.

4. Hierna een tabel met de investeringen in de stations en parkings tussen 2008 en 2013 in K EUR (EUR 2013).

Deze tabel geeft een totaalbedrag per programma. De “kleinere” plaatsen zijn gegroepeerd onder “Diversen”.

Kosten (2008 -> 2012) + Amendering 2013

€ (€ 2013)

   Parkings (klassiek)

207.502,23

      Brussel-Centraal

451,66

      Brussel-Luxemburg

9,11

      Brussel-Noord

240,74

      Brussel-Zuid

66,85

      Etterbeek

4,39

      Jette

         176,26

      Halle

      1.407,13

      Diversen CE

         233,03

      Antwerpen-Berchem

      3.745,02

      Antwerpen-Centraal

         593,95

      Hasselt

      1.192,17

      Leuven

      3.910,28

      Mechelen

    20.575,07

      Vilvoorde

         204,17

      Aarschot

      2.095,38

      Diest

         350,04

      Diversen NO

    19.475,17

      Aalst

      5.700,04

      Brugge

    17.380,57

      Denderleeuw

         639,12

      Dendermonde

         184,57

      Gent-Dampoort

         494,75

      Gent-Sint-Pieters

    47.123,91

      Kortrijk

         125,65

      Oostende

      7.065,71

      Sint-Niklaas

      5.760,16

      Zottegem

      1.005,16

      Roeselare

    19.353,24

      Diversen NW

      9.520,57

      Aarlen

         895,34

      Gembloers

      1.390,33

      Libramont

          18,85

      Luik-Guillemins

         279,12

      Namen

      1.739,48

      Ottignies

      1.559,81

      Louvain-la-Neuve

          22,58

      Diversen ZO

      4.538,56

      Eigenbrakel

         178,62

      Charleroi-Zuid

      3.160,72

      Bergen

    13.170,16

      Nijvel

         226,57

      Doornik

      1.134,71

      Edingen

         971,46

      s'Gravenbrakel

          47,64

      Diversen ZW

      5.545,06

      Gecentraliseerd beheer stations

      3.539,33

   Stations (klassiek) & onthaal algemeen

  254.663,18

      Brussel-Centraal

    17.499,54

      Brussel-Congres

         596,56

      Brussel-Luxemburg

      2.150,68

      Brussel-Noord

    11.145,82

      Brussel-Schuman

            1,07

      Brussel-Zuid

    24.095,10

      Etterbeek

         214,69

      Jette

         747,90

      Halle

         184,32

      Diversen CE

      6.493,77

      Antwerpen-Berchem

         287,71

      Antwerpen-Centraal

         228,88

      Brussel-Nationaal-Lhvn.

    10.935,25

      Hasselt

         784,90

      Leuven

    13.099,56

      Mechelen

      2.558,40

      Vilvoorde

          78,10

      Aarschot

            0,17

      Diest

            0,15

      Diversen NO

      9.555,13

      Aalst

         289,33

      Brugge

    54.301,78

      Denderleeuw

         225,07

      Dendermonde

         308,40

      Gent-Dampoort

         603,72

      Gent-Sint-Pieters

    17.595,21

      Kortrijk

      2.817,21

      Oostende

    12.588,77

      Sint-Niklaas

         106,09

      Zottegem

          87,41

      Roeselare

      6.849,88

      Diversen NW

      7.337,46

      Aarlen

         719,08

      Gembloers

      6.492,65

      Libramont

         191,43

      Luik-Guillemins

          22,77

      Luik-Paleis

         488,86

      Namen

      2.498,13

      Ottignies

         897,34

      Louvain-la-Neuve

         139,33

      Diversen ZO

      4.652,70

      Aat

      2.418,21

      Eigenbrakel

         103,58

      Charleroi-Zuid

    10.407,36

      Bergen

      9.707,79

      Nijvel

          67,86

      Doornik

      3.251,73

      Edingen

      2.840,49

      s'Gravenbrakel

      1.935,36

      Diversen ZW

      4.060,50

GEN infrastructuur

    85.285,11

   GEN parkings

    45.372,86

      GEN : L124 : Ukkel-Nijvel

    30.846,98

      GEN : L161 : Watermaal - Louvain-La-Neuve

    11.304,68

      GEN-Stations L36 (Vlaams Gewest)

      1.976,74

      Leuven

         634,56

      Diversen NO

         609,90

   GEN stations

    39.912,25

      GEN : L124 : Ukkel-Nijvel

      7.674,00

      GEN : L161 : Watermaal - Louvain-La-Neuve

      6.360,09

      GEN-Stations L36 (Vlaams Gewest)

    25.836,45

      GEN-Stations L36 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

            7,49

      Denderleeuw

            8,78

      Dendermonde

          23,05

      Diversen NW

            2,39

HST infrastructuur

  115.221,86

   HST parkings

      6.272,80

      Antwerpen-Centraal

      1.157,65

      Luik-Guillemins

      5.115,15

   HST stations

  108.949,06

      Antwerpen-Centraal

    51.190,01

      Luik-Guillemins

    57.759,04