Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10001

van Louis Ide (N-VA) d.d. 3 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Ziekenhuizen - Agressie - Onveiligheidsgevoel - Interne bewakingsdiensten - Bewakingsonderneming

ziekenhuis
geografische spreiding
beveiliging en bewaking
verplegend personeel
officiŽle statistiek
lichamelijk geweld
geweld
criminaliteit

Chronologie

3/10/2013 Verzending vraag
10/12/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-10001 d.d. 3 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In schriftelijke vraag 5-8458 peilde ik naar het aantal stewards die actief zijn in ziekenhuizen om de agressie en het gevoel van onveiligheid in ziekenhuizen aan te pakken. De geachte minister antwoordde dat hieromtrent geen statistieken per jaar of per gewest worden bijgehouden.

Er zouden momenteel wel 88 ziekenhuizen of ziekenhuisgroepen een vergunning hebben voor het organiseren van een interne bewakingsdienst en daarnaast zouden er ook nog eens 76 ziekenhuizen zijn die, al dan niet bijkomend, een beroep doen op een bewakingsonderneming.

Is het echter mogelijk om deze ziekenhuizen, al dan niet geanonimiseerd, per gewest op te delen? Met andere woorden:

1) Hoeveel ziekenhuizen in respectievelijk Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ hebben een interne bewakingsdienst?

2) Hoeveel ziekenhuizen in respectievelijk Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ doen beroep op een bewakingsonderneming?

Antwoord ontvangen op 10 december 2013 :

1. Momenteel zijn 87 ziekenhuizen of ziekenhuisgroepen vergund voor het organiseren van een interne bewakingsdienst. Op basis van hun maatschappelijke zetel geeft dit per gewest het volgende overzicht: 

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Brussel Hoofdstedelijk Gewest

54

24

9

Deze cijfers geven echter niet het exacte aantal ziekenhuizen weer waar een interne bewakingsdienst wordt georganiseerd. Dit komt omdat in meerdere gevallen een groep van ziekenhuizen met één en dezelfde vergunning bewakingsactiviteiten uitoefent. 

2. De ziekenhuizen dienen geen melding te maken van het feit dat zij beroep doen op een bewakingsonderneming. Voor de bewakingsondernemingen geldt wel een verplichte eenmalige meldingsplicht, maar bij de gegevens die hierbij worden overgemaakt is het niet altijd duidelijk of het effectief een ziekenhuis betreft, noch waar de bewakingsopdracht plaats heeft, noch hoe lang de bewakingsopdracht zal duren. Dit maakt dat aangaande het aantal ziekenhuizen dat per gewest een beroep doet op een bewakingsonderneming geen statistieken beschikbaar zijn.