Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-87

van Anne-Marie Lizin (PS) d.d. 28 november 2007

aan de minister van Landsverdediging

Belgische strijdkrachten in Afghanistan - Gevangenen - Behandeling - Regels die in de ISAF worden toegepast

strijdkrachten in het buitenland
Afghanistan
gedetineerde
NAVO
rechten van de verdediging

Chronologie

28/11/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 )
4/12/2007 Antwoord

Vraag nr. 4-87 d.d. 28 november 2007 : (Vraag gesteld in het Frans)

Is de houding die BelgiŽ in Afghanistan aanneemt ten opzichte van gedetineerden het voorwerp geweest van overleg in de NAVO?

Wij hebben, met het oog op mijn verslag over Guantanamo aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), alle ministers van Landsverdediging van de OVSE ondervraagd. U hebt op 23†mei geantwoord dat de Belgische strijdkrachten krachtens hun mandaat aanhoudingen konden verrichten, maar dat ze dat nog niet hebben moeten doen. Dat geval heeft zich recentelijk echter wel voorgedaan. U refereert dus aan de regels die te vinden zijn in het operationeel plan van de ISAF-missie (namelijk een detentie van maximum 96 uur en nadien het overdragen van de gevangenen aan de Afghaanse overheid).

Worden gevangenen ook overgedragen aan de Amerikaanse strijdkrachten? Oefenen de Amerikaanse strijdkrachten controle uit over de Afghaanse gevangenen? Wat weet men over de ondervragingen ter plaatse en het verzamelen van inlichtingen?

Antwoord ontvangen op 4 december 2007 :

Ik vraag het geachte lid hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

De houding van België inzake hechtenis en overdracht van gevangenen in Afghanistan wordt enerzijds gestuurd door het gemeenschappelijk artikel 3 van de vier conventies van Genève, die de fundamentele garanties inhouden ten behoeve van onder meer de gevangenen in niet-internationale gewapende conflicten zoals bepaald door de regels van de internationale gewoonterech(ðkt in dit domein. Anderzijds volgt België de politiek die de NAVO ontwikkeld heeft inzake hechtenis onder de vorm van gestandaardiseerde procedures (Standard Operating Procedures). Op ISAF toegepast, laten deze procedures enkel de hechtenis toe om beschermingsredenen of om de vervulling van de opdracht toe te laten. Personen kunnen door de ISAF-macht vastgehouden worden voor maximaal 96 uur en ISAF moet er het ICRK zo snel mogelijk van op de hoogte brengen. De Belgische militairen van ISAF hebben eveneens de richtlijn om nooit gevangenen over te maken aan derde landen andere dan de lokale overheid.

In het specifieke geval van de door de Belgische militairen aangehouden personen in Afghanistan, werden deze dezelfde dag overgedragen aan de Afghaanse autoriteiten en werd het ICRK onmiddellijk verwittigd. Sinds hun aanhouding werden de twee gevangenen meerdere malen gezien door geneesheren die hun goede gezondheid hebben kunnen vaststellen. De gevangenen hebben bovendien verklaard een twaalftal maal ondervraagd te zijn geweest maar op geen enkel moment te zijn mishandeld.

Op dit ogenblik is het dossier van de gevangenen ter instructie en blijft het dus vertrouwelijk tot hun verschijning voor een rechtbank.