Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-768

van Christiane Vienne (PS) d.d. 7 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Orgaandonatie - Tekort aan organen - Sensibiliseringscampagnes - Systematische organisatie

orgaantransplantatie
bewustmaking van de burgers

Chronologie

7/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
3/6/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-768 d.d. 7 april 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Orgaantransplantatie biedt patiŽnten die in de terminale fase van een ernstige ziekte gekomen zijn, een nieuw leven. Het overleven of de levenskwaliteit van sommige patiŽnten hangt dus af van een orgaandonatie. Familieleden van potentiŽle donoren zijn vaak slecht voorbereid, slecht geÔnformeerd en wantrouwig, en vormen daarom een hindernis voor die geste die levens kan redden.

De wet van 13†juni†1968 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen maakt het principe van de opting-out tot regel. Dat betekent dat organen of weefsels mogen worden weggenomen na het overlijden van een persoon, behalve wanneer een nabestaande dat weigert of de overledene tijdens zijn leven formeel verzet heeft aangetekend. De ďnabestaandenĒ zijn de familieleden in de eerste graad en de samenwonende partner.

Vandaag stijgt het aantal aanvragen constant en stagneert het aanbod, ondanks de oprichting van de Eurotransplant International Foundation, bestaande uit de Beneluxlanden, Duitsland, Oostenrijk, KroatiŽ en SloveniŽ. Het gevolg is een tekort aan organen.

Er bestaan wel sensibiliseringscampagnes, maar ze blijven te beperkt en krijgen jammer genoeg onvoldoende respons in ons land.

Omdat het van essentieel belang is orgaandonatie te steunen en het gaat om een initiatief dat talrijke levens kan redden., had ik graag vernomen of er niet systematisch sensibiliseringscampagnes kunnen worden georganiseerd met het oog op het promoten van orgaandonaties om het tekort aan transplantatieorganen weg te werken.

Antwoord ontvangen op 3 juni 2008 :

Alhoewel sensibilisatieacties inzake orgaandonatie al sedert vele jaren plaatsvinden, blijft het thema van orgaandonatie binnen families moeilijk. Vergeten we toch niet dat elkeen van ons zich op een dag kan bevinden aan de ene of de andere kant van deze realiteit : met de conditie van donor, maar ook deze van potentiŽle ontvanger. De laatste jaren heeft orgaantransplantatie een hoge vlucht genomen. De patiŽnten die wachten op een transplantatie zijn daar dan ook enigszins het slachtoffer van en moeten bijgevolg soms rekening houden met een lange wachttijd, en daardoor mogelijks overlijden.

Eťn van onze projecten is inderdaad het ondersteunen en het herhalen van sensibilisatiecampagnes. Op initiatief van mijn voorganger is er een grote campagne Beldonor.be gestart in juni 2005. Deze had als doel een betere informatieverstrekking, opdat op deze wijze de burgers zouden uitgenodigd worden om hun wilsuitdrukking inzake orgaandonatie te laten vastleggen bij het Rijksregister. Er werden vijf doelgroepen geselecteerd : burgers, gemeentelijke administraties, scholen, parketten, en recenter het medisch en verpleegkundig korps met behulp van het ę Gift Project Ľ, wat een ondersteuning wenst te bieden aan de diensten Intensieve zorgen in vierenzestig vrijwillig actuerende ziekenhuizen.

Vanuit deze acties, en met behulp van de transplantcoŲrdinatoren en de patiŽntenverenigingen heeft mijn administratie een veelheid van acties gerealiseerd. Het aantal registraties bij het Rijksregister stijgt dag na dag. We kunnen ons over dit resultaat verheugen, maar de taak tot verdere informatie is blijvend en moet nog geÔntensifieerd worden.

Om de campagne ę Beldonor Ľ te herdynamiseren hebben we besloten beroep te doen op de jongeren bij middel van een tekenwedstrijd met als thema de orgaandonatie. De beste werkjes zullen dienen voor een nieuwe affichecampagne in oktober 2008.

De Europese Donordag gaat door op 18 oktober 2008. Deze dag zal heel speciaal onze aandacht krijgen bij middel van een nationaal evenement, en dit in samenwerking met diverse partners uit de wereld van de transplantatie. Deze gebeurtenis zouden we jaarlijks willen organiseren.