Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7550

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 20 april 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Politiediensten - Functionele gerechtelijke opleiding - Geslaagde cursisten - Uitreiking van een brevet

politie
praktijkopleiding
beroepskwalificatie

Chronologie

20/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7550 d.d. 20 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs bracht ik de geachte minister op de hoogte van een groot aantal operationele problemen bij het organiseren van de functionele gerechtelijke opleiding (FGO) bij de politie.

Momenteel zit ik nog met een vraag betreffende de eindbeoordeling en bijhorend brevet van deze opleiding.

Er zou een tijdelijke interne nota zijn opgesteld stellende dat bepaalde cursisten niet aan de voorwaarden voldoen om het brevet van deze opleiding te verkrijgen (er wordt vermeld: "bij mobiliteit aangewezen zijn in een recherchedienst").

Krachtens art I.1 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, is de functionele opleiding de opleiding die ertoe strekt om bepaalde personeelsleden bijzondere beroepsbekwaamheden bij te brengen zodat zij in staat zijn om gespecialiseerde opdrachten te volbrengen die gekoppeld zijn aan de uitoefening van hun gespecialiseerde betrekking en/of om de taken op zich te nemen die voortvloeien uit hun bijzondere bekwaamheid.

Krachtens art. 142sexies, laatste lid, WGP 1998, behalen de cursisten die slagen voor een cyclus van functionele opleiding een brevet, uitgereikt door de betrokken politieschool en gehomologeerd door de minister van Binnenlandse Zaken.

Krachtens art. 39 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, dienen geslaagde cursisten te beschikken over het brevet van onderzoeker, doch blijkbaar weigert men dit tot op heden af te leveren, ook al is men geslaagd.

Behoudens mijn vergissing is volgens de hiŰrarchie der rechtsnormen een wet die door het parlement is gestemd van een hogere orde dan een interne nota binnen de eengemaakte politie.

Kan de geachte minister mij bovenstaande feiten bevestigen of kan zij mij verzekeren dat alle geslaagde cursisten bovenvermeld brevet ontvangen?