Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7447

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 7 april 2010

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Belgische Technische Co÷peratie (BTC) - Taalverhoudingen - Onevenwicht - Maatregelen

Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
taalgebruik

Chronologie

7/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7447 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr.á4-5754 antwoordt de minister mij dat 44,6 % van de personeelsleden in het hoofdkantoor van de Belgische Technische Co÷peratie (BTC) Nederlandstalig zijn en 55,4 % Franstalig, hoewel ongeveer 60 % van de bevolking van dit land Nederlandstalig en slechts 40 % Franstalig is. Wellicht is dit Belgische logica. Die wanverhoudingen tonen in elk geval aan dat een taalkader voor de BTC dringend noodzakelijk is.

1. Vindt de minister de huidige verhoudingen inzake verdeling van de betrekkingen volgens taalgroepen aanvaardbaar en zo ja, hoe verantwoordt hij dit? Zo neen, wat onderneemt hij om dit ten spoedigste tot aanvaardbare verhoudingen te brengen?

2. Wat is de huidige stand van zaken voor het opstellen van een taalkader?

3. Kan hij mij meedelen wat de nationaliteit is van:

- de internationale experts;

- de junior assistenten;

- de lokale medewerkers in de landenkantoren die op de loonlijst van de BTC staan?

4. Kan hij mij, voor degenen die de Belgische nationaliteit zouden hebben, meedelen welke de verhoudingen zijn voor de beide taalrollen en dit per categorie?