Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7368

van Pol Van Den Driessche (CD&V) d.d. 26 maart 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Mobiel internet - Digitale kloof - Gebrek aan concurrentie - Investeringsverbod

concurrentiebeperking
sociaal achtergestelde groep
internet
digitale kloof
provider

Chronologie

26/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7368 d.d. 26 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Heel wat sociaal zwakkeren hebben geen toegang tot het internet. Het breedband " duopolie " (Telenet en Belgacom) en de daaruit voortvloeiende hoge prijzen zijn niet van aard om de digitale kloof te verkleinen. Ook de mogelijke introductie van een sociaal tarief op breedband internet kent zijn grenzen.

Uit recent ingewonnen informatie, blijkt dat een derde speler zich aanbiedt op de markt van het mobiel internet. De dramatische daling van de kostprijs om een datanetwerk uit te bouwen met een superieure kwaliteit en snelheid, laat toe om goedkoper en sneller mobiel internet aan te bieden.

De ambitie van de aanbieder in casu Base wordt echter, zo wordt mij gemeld, doorkruist door een investeringsverbod (moratorium op bouwvergunningen) in het Vlaamse en Brusselse Gewest. Wanneer de aanbieder geen 3G netwerk kan uitbouwen, kan de concurrentie onmogelijk worden aangegaan met onder andere Telenet en Belgacom. De competitiviteit op de breedbandmarkt blijft dan zeer beperkt.

Het scenario dat zich eerder afspeelde in het vast internet dreigt zich nog eens te herhalen in het mobiel internet. In dat geval zal de digitale kloof er niet kleiner op worden.

Daarom wil ik de volgende vragen stellen:

1. Is er sprake van een investeringsverbod wat betreft de uitbouw van een 3G netwerk in het Vlaamse en Brusselse Gewest?

2. Welke stappen overweegt de geachte minister om het investeringsverbod op te heffen?

3. Hoe ver staan zijn plannen ter implementatie van een vierde GSM-operator (die de competitiviteit op de breedbandmarkt kan verhogen)?