Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7196

van Pol Van Den Driessche (CD&V) d.d. 12 maart 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Beernem - Verkeersonveilige omgeving - Maatregelen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
parkeerterrein

Chronologie

12/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7196 d.d. 12 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De omgeving van het stationsgebouw in Beernem wordt zowel door de omwonenden als door de treingebruikers, ook door die van buiten Beernem, als verkeersonveilig ervaren. Vooral het kruispunt van de N370 en de N368 is een druk en onveilig verkeersknooppunt. Het gemeentebestuur van Beernem heeft in zijn mobiliteitsplan de intentie uitgedrukt om de omgeving van het stationsgebouw verder te optimaliseren zodat elke weggebruiker het station vlot kan bereiken.

Om de omgeving veilig te maken is het volgens studies absoluut noodzakelijk de parkeercapaciteit voor auto's uit te breiden. Het station van Beernem bedient niet enkel de inwoners van de gemeente zelf, maar is ook de opstapplaats voor heel wat pendelaars uit de bredere regio (Wingene, Damme, Oedelem, Knesselare), die met de wagen naar het station komen.

1. Welke plannen heeft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) de verdere ontwikkeling van de stationsbuurt in Beernem?

2. Zijn investeringen in het meerjarenplan gepland voor de aanleg van parkeerplaatsen, de verfraaiing van de gebouwen of de modernisering van de infrastructuur?

3. Ook had ik graag vernomen welke de plannen zijn in verband met de openingsuren van het station in de nabije en verdere toekomst? Is een blijvende permanentie voorzien op werkdagen? Worden de huidige openingsuren behouden of zijn er wijzigingen te verwachten?